ข่าวสดวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร นักเรียน และครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ในโอกาสนี้ ดร.พิชนี…

Home / NEWS / กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร นักเรียน และครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ในโอกาสนี้ ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ทีมงาน 3BB และบริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ มูลนิธิ.ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน

ทั้งนี้ ดร.พิชนี โพธารามิก ได้เป็นผู้ถวายรายงาน “การดำเนินงานให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวานในช่วงปี 2561 ของมูลนิธิ เช่น การมอบอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป9 และอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในอาคาร อาคารสุขาครูและนักเรียน 10ห้อง รวมงบประมาณ 3,002,800 บาท และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาติดตั้งบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต และ wifi มูลค่ารวม 217,865 บาท ให้กับทางโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในโอกาสนี้ทำให้เด็กๆได้เข้าถึงข้อมูลและการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีก 3,998,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 10 ซึ่งโมโน กรุ๊ป ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท ไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งสร้างอาคารห้องสุขาผู้บังคับบัญชา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ป้าย ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน ป้ายหน้าอาคารเรียน และศาลาไอโอดีน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,800 บาท

X