เกาะกลางถนน

รมว.คมนาคม สั่งเลิกทำเกาะกลางถนน ใช้แบริเออร์ยางแทน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 พร้อมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง บุรีรัมย์ และชาวบ้านจาก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ก่อนการเดินทางลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานากยรัฐมนตรี ในวันนี้…

Home / NEWS / รมว.คมนาคม สั่งเลิกทำเกาะกลางถนน ใช้แบริเออร์ยางแทน

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่แก้ปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงในจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนนายกจะลงพื้นที่ในวันนี้
  • สั่งยกเลิกเกาะกลางถนน และทำทางลอด ช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่ มอบหมายให้กรมทางหลวง ไปพิจารณาใช้แบริเออร์ยางแทน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 พร้อมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง บุรีรัมย์ และชาวบ้านจาก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ก่อนการเดินทางลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานากยรัฐมนตรี ในวันนี้ ( 19 ส.ค. )

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ชาวบ้านตำบลสวายจีก อำเภอเมือง และชาวบ้านตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยื่นเรื่องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 2 เรื่อง คือ ขอให้ยกเลิกเกาะกลางถนน และให้พิจารณาทำทางลอด เพราะถนนทางหลวงตัดเส้นทางสองตำบลดังกล่าว มักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ

ซึ่งได้มอบหมายให้กรมทางหลวง ไปพิจารณาใช้แบริเออร์ที่ผลิตจากยางพารามาแปรรูป แล้วออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ที่จะรับการจราจรที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ และมีความปลอดภัยสูง แทนการก่อสร้างเกาะกลางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

พร้อมมอบหมายกรมทางหลวงชนบทให้ปรับแผนการก่อสร้างสะพานข้าม มาเป็นทางลอดแทน คาดจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และลดอุบัติเหตุได้

โครงการก่อสร้างดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 226 และ 2445 มีปริมาณการจราจรหนาแน่น แต่มีขนาด 2 ช่องจราจร ทำให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดยาวซึ่ง การก่อสร้างโครงการนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 )

X