SinoVac ลำปาง วัคซีน วัคซีนโควิด-19 โควิด-19

สสจ. ลำปางแจงกรณี พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน

โดยมีรายงานการพบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 10 ราย ในวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา

Home / NEWS / สสจ. ลำปางแจงกรณี พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน

ประเด็นน่าสนใจ

  • จากการที่มีข่าวว่า มีการพบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ โดยพบวันที่ 3 เม.ย. จำนวน 150 ราย และทั้งหมดหายเป็นปรกติในวันนั้นทั้งหมด โดยอาการส่วนใหญ่เป็นอาการบวม ปวดแขน ใจสั่น
  • วันที่ 21เม.ย. มีรายงานการพบอาการหน้าชา ปากชา 9 ราย และมีอาการหน้าชา แขนขาอ่อนแรง 1 ราย
  • ตรวจสอบพบอาการคล้ายเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว และได้มีการรักษาตามอาการ ภายใน 4 ชั่วโมงก็กลับมาเป็นปรกติ

จากกรณีที่มีรายงานผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ SinoVac ในจังหวัดลำปาง มีอาการไม่พึงประสงค์ จำนวนเกือบ 40 ราย นั้น ทางนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดเผยข้อมูลการฉีควัคซีนซิโนแวค ให้กลับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดลำปาง ว่า

กรณีการฉีดวัคซีนชิโนแวคนั้น การฉีดวัคซีนทุกชนิดจะมีการเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ทุกชนิดของอาการ และทุกระดับของอาการ โดยเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลำปางได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วจำนวน 900 ราย พบอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 150 ราย ส่วนใหญ่ของอาการ คือ บวม ปวดแขน ใจสั่น และทุกคนก็มีอาการดีขึ้น หายเป็นปกติภายในวันนั้นทั้งหมด

ส่วนในวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคให้บุคลากรของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 604 ราย และมีอาการอันไม่พึงประสงค์ จำนวน 9 ราย มีอาการหน้าชา ปากชา มีจำนวน 1 ราย มีอาการหน้าชา แขนขาอ่อนแรง ซึ่งถือว่าเป็นอาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ต่างจากคนอื่นที่ถือว่าเป็นอาการอันไม่พึงประสงค์เล็กน้อยซึ่งพบได้ทั่วไป จึงจำเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีน เพื่อดูแลผู้ที่มีอาการผิดปกติ และตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน

กรณีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการรุนแรง จากการตรวจสอบพบว่า มีอาการคล้ายเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว ได้สังเกตุอาการ และให้การรักษาตามอาการ ภายในเวลา 4 ชั่วโมง ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ

การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนใดๆ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง ได้เสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ คณะผู้เชี่ยวชาญ และกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่า วัคซีนซิโนแวคมีความปลอดภัย ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ และสามารถให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคได้อย่างปลอดภัย ต่อไป

X