e-sport ROV สามเณร

คณบดียัน! 4 เณร ไม่ผิดวินัย แข่งทักษะ ไม่ใช่ ROV

จากกรณีที่โลกออนไลน์เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ของม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นภาพการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับสามเณร 4 รูปที่ชนะการแข่งขัน e-sport ทำให้โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าเป็นการกระทำธรรมวินัยหรือไม่ ล่าสุด ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย…

Home / NEWS / คณบดียัน! 4 เณร ไม่ผิดวินัย แข่งทักษะ ไม่ใช่ ROV

ประเด็นน่าสนใจ

  • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชี้แจงเหตุกรณีสังคมออนไลน์วิจารณ์ สามเณร 4 รูป ได้แชมป์เกม ROV
  • ยืนยันเป็นการแข่ง e-sport สอบถามกรมศาสนาแล้วไม่ผิดวินัย เพราะเป็นการฝึกทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์

จากกรณีที่โลกออนไลน์เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ของม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นภาพการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับสามเณร 4 รูปที่ชนะการแข่งขัน e-sport ทำให้โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าเป็นการกระทำธรรมวินัยหรือไม่

ล่าสุด ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชี้แจงว่า เป็นกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เทียบเท่า เข้าร่วมแข่งขัน โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็เทียบเท่าโรงเรียนมัธยม

สำหรับการแข่งขัน e-spot มีอยู่ 2 รายการ คือ ROV และ speed drifter ซึ่งสามเณรที่ชนะเลิศ ไม่ใช่ ROV แต่เป็น speed drifter แต่คนทำป้ายด้านหลังเวที ทำระบุไว้เฉพาะ ROV ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นรางวัลชนะการแข่งขัน ROV

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้สอบถามไปยังกรมการศาสนาแล้วและได้คำตอบว่า กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ จึงไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ผิดวินัยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้สอบถามไปยังกรมการศาสนาแล้วและได้คำตอบว่า กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ จึงไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ผิดวินัยแต่อย่างใด

X