ติดเชื้อโควิด-19 สถานการณ์โควิด-19 โควิด-19

วิธีปฏิบัติ เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอเตียง

ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาให้คำแนะนำแก่ประชาชน หากเป็นผู้ที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและอยู่ระว่างรอเตียง

Home / NEWS / วิธีปฏิบัติ เมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอเตียง

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ะระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักพันในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมแล้ว 46,643 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.64) ทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาให้คำแนะนำแก่ประชาชน หากเป็นผู้ที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและอยู่ระว่างรอเตียง

มีวิธีปฏิบัติดังนี้

1.เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ อาทิ บัตรประชาชน , ผลตรวจโควิด-19 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง กับทางหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อเข้ารับการรักษา (โทร 1330 , 1669 , 1668)

2.งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด (หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ)

3.งดใกล้ชิดครอบครัวและผู้อื่น แยกห้องน้ำหากทำได้

4.หากมีไข้ ให้รับประทานยาพาราเซตามอล และเช็ดตัวเพื่อลดไข้

5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว

การตรวจหาโควิด-19

ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ (มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • เดินทางมาจากเขตติดโรค / พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค / พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย / ผู้ป่วยยืนยัน
    -เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

***หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์***

อาการของโควิด-19

  • ไอ
  • มีน้ำมูก
  • เจ็บคอ
  • หายใจเหนื่อยหอบ
  • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส