วีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย อนุพงษ์ เผ่าจินดา

‘อนุพงษ์’ แจงกรณีเตรียมเว้นวีซ่าชาวจีน-อินเดีย ชี้ผับปิดตี 4 แค่แนวคิด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณามาตรการยกเว้นวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย ที่เดินทางมาไทย ว่า จะต้องมีการพิจารณาทั้งประเด็นด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างรอบด้าน ส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ขยายเวลาปิดสถานบริการ เป็นเวลา 04.00…

Home / NEWS / ‘อนุพงษ์’ แจงกรณีเตรียมเว้นวีซ่าชาวจีน-อินเดีย ชี้ผับปิดตี 4 แค่แนวคิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ การยกเว้นวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน
  • ต้องรอหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
  • ส่วนกรณีการปิดสถานบริการในเวลา 04.00 น. ยังคงเป็นแค่แนวคิด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณามาตรการยกเว้นวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย ที่เดินทางมาไทย ว่า จะต้องมีการพิจารณาทั้งประเด็นด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างรอบด้าน

ส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ขยายเวลาปิดสถานบริการ เป็นเวลา 04.00 น. นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว่า เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และข้อกฎหมาย แต่เบื้องต้นทราบว่าเป็นเพียงแนวคิด ยังไม่ได้มีการเสนอขึ้นมาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

X