การบินไทย

ตัวแทนสหภาพการบินไทย ร้อง ก.แรงงาน ค้านแก้กฎหมายเอื้อนายทุน

สหภาพแรงการบินไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเอื้อนายทุน

Home / NEWS / ตัวแทนสหภาพการบินไทย ร้อง ก.แรงงาน ค้านแก้กฎหมายเอื้อนายทุน

ประเด็นน่าสนใจ

  • สหภาพแรงการบินไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเอื้อนายทุน
  • ระบุว่าทางองค์มีนโยบายจ้างแรงงานภายนอก ( Outsource ) ถึง 2,072 ตำแหน่งมาแทน เข้าข่ายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  • พร้อมขอให้ยกเลิกการสรรหาบุคคลเข้าโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

วันนี้ (21 เม.ย.64) นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ ประธานสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย และ นายศิริพงศ์ ศุกระกาญจนาโชค ประธานสหภาพแรงการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทน ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง แจ้งการพบเห็นเอกสารที่มีปัญหาข้อกฎหมาย และขอคัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ที่กระทรวงแรงงาน

มือที่มองไม่เห็นยื่นหนังสือ “ลับ” ในนามบกท.( ตามระบุในเอกสาร ) ขอความช่วยเหลือกระทรวงแรงงานให้ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ให้นายจ้างที่อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสามารถเลิกจ้างพนักงานและผ่อนจ่ายค่าชดเชยในกรอบระยะเวลาที่นายจ้างกำหนดขึ้นเองได้ตามสมควร และออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้นายจ้างที่อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสามารถเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง อนุกรรมการ และสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยไม่ต้องทำตามข้อกฎหมาย

เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณจากกระบวนการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในโครงสร้างองค์กรใหม่ ( Relaunch ) ที่ไม่โปร่งใส และไม่เปิดให้ตรวจสอบทุกหย่อมหญ้า

อ้างเหตุการปรับโครงสร้างองค์กร และยุบหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างพนักงาน โดยเฉพาะสายงานชำนาญการพิเศษจำนวนมาก แต่มีนโยบายจ้างแรงงานภายนอก ( Outsource ) ถึง 2,072 ตำแหน่งมาแทน เข้าข่ายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ผู้บริหารส่งข้อความเขย่าขวัญรายวันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ลวงให้พนักงานเข้าใจว่าเป็นแผนนโยบายบริหารจริง สร้างความระส่ำระสายวิตกกังวลเป็นวงกว้างจนกระทบหนักถึงขั้นบางคนคิดสั้น

2 สหภาพแรงงานพนักงานการบินไทย ( สร.พบท.) และ สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์(สร.กบท.สพ.) พร้อมด้วยพนักงานผู้รู้รักพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมจะร่วมกันยื่นหนังสือถึงเจ้ากระทรวงฯผู้ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ ” ลับ ” เพื่อคัดค้านการกระทำที่ละเมิดแรงงานชั้นผู้น้อย และขอให้ยกเลิกการสรรหาบุคคลเข้าโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน


ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์

X