ฝึกภาคสนามทางทะเล ศรชล.

‘บิ๊กตู่’ เตรียมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม-ทางทะเล ของ ศรชล.

ที่ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ผอ.ศรชล.) ได้จัดฝึกซ้อมใหญ่ภาคสนามทางทะเล ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุเรืออับปาง อยู่กลางทะเล 2 ลำ ศรชล. ได้รับแจ้ง จากเรือประมง จึงเข้าทำการช่วยเหลือง เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติทางทะเล…

Home / NEWS / ‘บิ๊กตู่’ เตรียมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม-ทางทะเล ของ ศรชล.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้จัดฝึกซ้อมใหญ่ภาคสนามทางทะเล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
  • โดยในวันพรุ่งนี้ (21 ส.ค.62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝีกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ ณ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ที่ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ผอ.ศรชล.) ได้จัดฝึกซ้อมใหญ่ภาคสนามทางทะเล ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุเรืออับปาง อยู่กลางทะเล 2 ลำ ศรชล. ได้รับแจ้ง จากเรือประมง จึงเข้าทำการช่วยเหลือง เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติทางทะเล และเหตุต่อเนื่องซึ่งไดเเกิดน้ำมันรั่วไหลจากเรือประมงที่อับปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ ศรชล. ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับ ศรชล. ให้เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต

ทั้งนี้การฝึกในปีนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการตรวจค้นเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล ได้แก่ การทำการประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรือประมงไทยที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นเรือประมงชาติอื่น แต่ยังคงลักลอบเข้ามาทำการประมงโดยผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย และเรือสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งลักลอบบรรทุกวัตถุที่ใช้ได้ 2 ทาง เช่น สารกัมมันตภาพรังสี มายังน่านน้ำไทยโดยผิดกฎหมาย
 
โดยการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝึก ศรชล.62) ผนวกกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (Crisis Management Exercise 2019 : C-MEX 19 )มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ตลอดจน การอำนวยการและประสานงานในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเลภายใต้พระราชบัญญัติฯ ตามโครงสร้างใหม่ โดยการฝึกจะอยู่ในระหว่างในวันที่ 19 ถึง 20 สิงหาคม 2562 และการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล (Fied Training Exercise:FTX) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

สำหรับวันในวันพรุ่งนี้ ( 21 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ผอ.ศรชล.) จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝีกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ บนเรือหลวงอ่างทอง ณ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

อย่างไรก็ตาม การฝึกการอำนวยการของ ศรชล. เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1 – 3 และการใช้ประโยชน์จากกลไก ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) นอกจากนี้ในห้วงเวลาดังกล่าวได้มีการฝึกร่วมกับภาคเอกชนคือการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS Code NASMEX 2019 โดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว

X