ชาวมุสลิม ซาอุดิอาระเบีย พิธีฮัจญ์ แสวงบุญพิธีฮัจญ์

ครม.เห็นชอบ ให้การบินไทย จัด 9 เที่ยวบินพิเศษ รับ-ส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ปี 65

รัฐบาลให้การบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติเฉพาะกิจ จัด 9 เที่ยวบินพิเศษ รับ-ส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ปี65 ตามเงื่อนไขประเทศซาอุฯ

Home / NEWS / ครม.เห็นชอบ ให้การบินไทย จัด 9 เที่ยวบินพิเศษ รับ-ส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ปี 65

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม.เห็นชอบให้ ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวบินพิเศษ ขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย
  • เดินทางไปกลับสนามบินนราธิวาส -ท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ช่วงระหว่าง เดือน พ.ค. – ก.ย. 2565
  • จัดเที่ยวบินฯ จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน

วันนี้ (20 เม.ย.64) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติเฉพาะภารกิจขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย เดินทางไปกลับสนามบินนราธิวาส -ท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ช่วงระหว่าง เดือน พ.ค. – ก.ย. 2565

และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 46.48 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดเที่ยวบินพิเศษ เพิ่มเติมจากราคาบัตรโดยสารที่จ่ายให้บริษัทการบินไทยฯ ในการจัดเที่ยวบินฯ จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน

ภาพประกอบเนื้อหา

สาเหตุที่ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม ครม. เนื่องจาก ข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียระบุว่าการขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยจะต้องดำเนินการโดยสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ซึ่งการกำหนดว่าสายการบินใดเป็นสายการบินแห่งชาตินั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงว่า เป็นเรื่องทางนโยบายของแต่ละประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2521 ครม.มีมติให้สายการบินของรัฐเป็นสายการบินแห่งชาติ และในปี 2561 ครม.ได้มอบหมายให้บริษัท การบินไทยเป็นสายการแห่งชาติ ในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย

แต่เมื่อปัจจุบันบริษัทการบินไทย มีสถานภาพเป็นสายการบินของเอกชน ไม่ใช่ของรัฐอีกแล้ว ทำให้ไม่มีสายการบินแห่งชาติโดยปริยาย จึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้า ครม. ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

X