ข่าวสดวันนี้ นักพากย์เกม อี สปอร์ต

มหาวิทยาลัยจีนผุดหลักสูตรนักพากย์ “อี-สปอร์ต”

เว็บไซต์ CGTN.com ระบุว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาเซี่ยงไฮ้นำเสนอหลักสูตรวิชาเอก “นักพากย์กีฬาอี-สปอร์ต” เป็นแห่งแรก รองรับอุตสาหกรรมนี้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมอี-สปอร์ตก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ อย่างน้อย 80 อาชีพ รวมถึงนักพากย์และผู้จัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยการกีฬาเซี่ยงไฮ้จึงตัดสินใจเปิดหลักสูตรวิชาเอกนักพากย์อี-สปอร์ต…

Home / NEWS / มหาวิทยาลัยจีนผุดหลักสูตรนักพากย์ “อี-สปอร์ต”

ประเด็นน่าสนใจ

  • มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ผุดหลักสูตรนักพากย์ “อี-สปอร์ต” รองรับกระแสบูมของกีฬาชนิดนี้ทั่วโลก
  • การจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอี-สปอร์ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งกำลังขาดแคลนแรงงาน
  • ตลาดอี-สปอร์ตในจีนน่าจะมีมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 4.6 หมื่นล้านบาท ภายในปีหน้า

เว็บไซต์ CGTN.com ระบุว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาเซี่ยงไฮ้นำเสนอหลักสูตรวิชาเอก “นักพากย์กีฬาอี-สปอร์ต” เป็นแห่งแรก รองรับอุตสาหกรรมนี้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน

การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมอี-สปอร์ตก่อให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ อย่างน้อย 80 อาชีพ รวมถึงนักพากย์และผู้จัดการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาเซี่ยงไฮ้จึงตัดสินใจเปิดหลักสูตรวิชาเอกนักพากย์อี-สปอร์ต ซึ่งมีนักศึกษา 21 คน

โดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมวัฒนธรรมกีฬาอี-สปอร์ต, การวิเคราะห์กลยุทธ์ และการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้องปรับเปลี่ยนหลายหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์

“ลู่ หงคุน” นักศึกษาด้านนี้และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมอี-สปอร์ตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีสมาชิก 150 คน กล่าวว่า มีอาชีพใหม่ๆ หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอี-สปอร์ต ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดการ และทีมเล่นเกม ซึ่งสมาคมได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของอุตสาหกรรมนี้และฝึกฝนแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องแต่ปัญหาขาดแคลนแรงงานก็ยังคงมีอยู่ จากข้อมูลของ Tencent เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมอี-สปอร์ตทั่วโลก พบว่า ร้อยละ 74 ของความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอี-สปอร์ตไม่ได้รับการตอบสนอง ยกอย่างอย่างในนครเซี่ยงไฮ้ต้องการแรงงานด้านนี้มากถึง 1 แสน 5 หมื่นคน

“เหริน ลี่” CEO ของบริษัท Amazing Center ชี้ว่า ต้องใช้บุคลากรจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องยาก อย่างการจะให้พนักงานไอทีสามารถจัดการหรือจัดแข่งกีฬาอี-สปอร์ตได้

ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้ตั้งเป้าเป็นเมืองหลวงแห่งอี-สปอร์ต ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ส่วนตลาดอี-สปอร์ตในจีนน่าจะมีมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 4.6 หมื่นล้านบาท ภายในปีหน้า

X