ข่าวสดวันนี้ นาที รัชกิจประการ บัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 414 ส.ส. พบ นาที รัชกิจประการ จากภูมิใจไทยรวยสุด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จำนวน 414 คน จากจำนวน 500 คน ซึ่งการนำทรัพย์สินของ ส.ส.…

Home / NEWS / ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 414 ส.ส. พบ นาที รัชกิจประการ จากภูมิใจไทยรวยสุด

ประเด็นน่าสนใจ

  • เปิดบัญชีทรัพย์สิน 414 ส.ส.
  • นาที รัชกิจประการ จากภูมิใจไทยรวยสุด 4,000 ล้าน
  • พิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี มีน้อยสุด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จำนวน 414 คน จากจำนวน 500 คน ซึ่งการนำทรัพย์สินของ ส.ส. มาเปิดเผยครั้งนี้ เพราะต้องการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน โดยพบว่า

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รวยสุด โดยมีทรัพย์สิน รวม 4,678,631,835 บาท โดยเป็นเงินลงทุนของคู่สมรส 4,348,260,767บาท หนี้สิน 177,066,184 บาท

ขณะที่ ส.ส.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 5,064 บาทเป็นเงินฝากธนาคาร ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้นายพิษณุ ยังได้แจ้งต่อ ป.ป.ช.ด้วยว่า มีรถยนต์ 1 คัน แต่มาจากการยืมเพื่อน

ขณะที่ทรัพย์สินของรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.ประยุทธ์ มีดังนี้

1. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พปชร. มีทรัพย์สิน 2,198,328,980 บาท หนี้สิน 696,108 บาท

2. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พปชร. มีทรัพย์สิน 2,115,587,449บาท หนี้สิน 130,629,792 บาท

3.ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส. พะเยา เขต 1 พปชร. มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส (นางอริสรา พรหมเผ่า) จำนวน 859,316,182 บาท หนี้สิน 73,361,936 บาท

4.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 194,296,604 บาท หนี้สิน 1,369,500 บาท

5.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช. คมนาคม และ ส.ส. นครราชสีมา มีทรัพย์สิน 176,277,628 บาท มีหนี้สิน 176,277,628 บาท

6.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. ยุติธรรม และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พปชร. มีทรัพย์สิน 79,467,192 บาท มีหนี้สิน 20,000,000 บาท

7.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช. คลัง และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 15,524,098 บาท มีหนี้สิน 121,327 บาท

8.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช. ศึกษาธิการ ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ลาออก ส.ส. แล้ว) มีทรัพย์สิน 1,787,576,764 บาท หนี้สิน 2,615,538 บาท

9.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 226,127,293 บาท หนี้สิน 347,776 บาท

10.นายถาวร เสนเนียม รมช. คมนาคม ส.ส. สงขลา มีทรัพย์สิน 124,853,181 บาท หนี้สิน 25,118,795 บาท

11.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สาธารณสุข ระยอง เขต 1 ปชป. มีทรัพย์สิน 59,231,933 บาท หนี้สิน 547,794 บาท

12.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. พาณิชย์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 39,786,785 บาท หนี้สิน 8,268,247 บาท

13.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สาธารณสุข และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สินรวม 4,248,828,812 บาท หนี้สิน 50,255,070 บาท

14.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 115,760,030 บาท ไม่มีหนี้สิน

15.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช. พาณิชย์ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ภท. (ลาออกจากส.ส.แล้ว) มีทรัพย์สิน 99,662,809 บาท หนี้สิน 11,138,404,713 บาท

16.นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ลาออกส.ส.แล้ว) มีทรัพย์สิน 51,187,638 ล้านบาท หนี้สิน 103,026 บาท

17.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 758,425,485 บาท ไม่มีหนี้สิน

18.นายประภัตร โพธสุธน รมช. เกษตรและสหกรณ์ ส.ส. สุพรรณบุรี มีทรัพย์สิน 87,887,220 บาท ไม่มีหนี้สิน

19.ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รมว. แรงงาน (ลาออกจาก ส.ส. แล้ว) มีทรัพย์สิน 421,391,723 บาท ไม่มีหนี้สิน

20.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 1,190,927,937 บาท หนี้สิน 160,812,109 บาท

ส่วนทรัพย์สินของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีทรัพย์สิน 8,189,114 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 5,551,314 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 มีทรัพย์สิน 12,107,352 บาท มีหนี้สิน 1,685,211 บาท

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มีทรัพย์สิน 40,398,604 บาท มีหนี้สิน 10,389,457 บาท

X