ชวน หลีกภัย ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ

‘พ.ท.หญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ’ เข้าพบ ‘ชวน หลีกภัย’

ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง พันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ (Lieutenant…

Home / NEWS / ‘พ.ท.หญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ’ เข้าพบ ‘ชวน หลีกภัย’

ประเด็นน่าสนใจ

  • พันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาที่เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี นายชวน หลีกภัย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
  • พร้อมพบปะหารือกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง พันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ (Lieutenant Colonel Ladda
Tammy Duckworth) วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาที่เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

รวมทั้งสนทนาเกี่ยวกับบทบาทวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสนี้ ได้พบปะหารือกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

X