ข่าวสดวันนี้ ข่าวในหลวง นายพล ราชกิจจานุเบกษา

ในหลวง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๖๔ ราย…

Home / NEWS / ในหลวง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ
  • นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ มีจำนวน ๖๔ ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๖๔ ราย ดังนี้

X