ชาวสวนไฮเทคใช้ ‘สมาร์ทฟาร์ม’ ปลูกพืชผัก ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัส

คัดลอก URL แล้ว

ชาวสวนไฮเทคใช้ ‘สมาร์ทฟาร์ม’ ปลูกพืชผักผ่านแอพมือถือ ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส คนเดียวก็ทำสวนได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ชาวไร่ชาวสวน ที่หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต อย่างเช่นที่ฟาร์มพริกหวานและเมลอนใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ของ ลุงจง หรือ นายธนวิทย์ วงษ์ใหญ่ ที่หันไปใช้นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม ที่ทำให้สามารถดูแลผลผลิตผ่านแอพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน ทำให้ทำการเกษตรง่าย ไม่ต่างไปจากการเล่นเกมส์ปลูกผักในมือถือ

ลุงจง เล่าว่า ทำการเกษตรมานานนับสิบปี ปลูกทั้ง เมลอน พริกหวานฮอลแลนด์ รวมทั้งเห็ดแทบทุกสายพันธ์ ที่ผ่านมาอยู่ในระบบเกษตรทั่ว ๆ ไป มีการจ้างคนงานนับสิบคนมาคอยดูแล แต่เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา มีโอกาสได้ศึกษาดูงานโครงการสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ จึงสนใจและร่วมเป็นหนึ่งในฟาร์มนำร่องที่นำระบบนี้มาใช้

สำหรับระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรผ่านแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ สามารถสั่งงานระบบให้น้ำและปุ๋ยน้ำ ควบคุมปริมาณและตั้งเวลาให้น้ำและปุ๋ยล่วงหน้า ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อการตัดสินใจสั่งให้น้ำผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังดูแลโรงเรือนผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ

ระบบที่นำมาใช้ทำให้สามารถลดต้นทุนแรงงานได้มาก จากเดิมที่รายได้จากการขายผลผลิตต่อปี จะถูกหักเป็นค่าแรงงานถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะการปลูกพริกหวานต้องให้น้ำวันละ 5 ครั้ง กับพริกหวานที่ปลูกจำนวนทั้งหมด 1,300 ถุง แต่ทุกวันนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้เกือบทั้งหมด คงเหลือคนงานไว้คอยดูแลไม่กี่คนเท่านั้น แถมยังมีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องคอยเฝ้าเปิดปิดระบบให้น้ำที่ฟาร์ม แต่สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เนต

นอกจากนี้การควบคุมระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยน้ำผ่านสมาร์ทโฟน ยังมีความแม่นยำในปริมาณน้ำที่กำหนด ทุก ๆ ต้นจะได้รับน้ำตามปริมาณที่กำหนด ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้ราคาดี โดยเฉพาะเมลอนและพริกหวานฮอลแลนด์ ที่ส่งไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่ง

เช่นเดียวกับฟาร์มเมลอนของนายรักเกียรติ ลี้ถาวร เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี ที่หันหลังให้กับการเป็นมนุษย์เงินเดือน มาลงทุนทำฟาร์มแบบโรงเรือนใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยนายรักเกียรติ เผยว่า ระบบสมาร์ทฟาร์มมีใช้มานานในต่างประเทศ แต่มีราคาสูง ขณะที่ระบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำมาใช้มีราคาถูกกว่าหลายเท่า ทั้งระบบราคาไม่ถึงหนึงหมื่นบาท ทำให้เป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ระบบสมาร์ทฟาร์มทำให้ทุกวันนี้ตนเองมีเวลามากขึ้น สามารถขนผลผลิตไปขายได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ระบบนี้ยังเหมาะสำหรับตนเองที่ทำฟาร์มขนาดเล็ก ทุกวันนี้ทำฟาร์มปลูกเมลอนอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียว จะใช้แรงงานก็เฉพาะตอนเก็บผลผลิตส่งขายเท่านั้น
ด้าน นายระบิน ปาลี อาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ผู้คิดค้นระบบ กล่าวว่า ระบบสมาร์ทฟาร์มเกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโนยายการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายสร้างสมาร์ทฟาร์มครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยขณะนี้มีเครือข่าย 20 ฟาร์มที่เข้าร่วมเป็นฟาร์มต้นแบบเพื่อขยายสู่ฟาร์มอื่น ๆ ในอนาคต

เทคโนโลยีที่นำมาใช้คือ “ไอโอที” หรือ internet of thing เป็นเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กราคาถูก เป็นระบบสมองกล สามารถตรวจสอบปริมาณน้ำในถัง ปริมาณน้ำที่จ่ายไปต่อนาที ปริมาณปุ๋ย อุณหภูมิ ความชื้นในโรงเรือน ผ่านเซ็นเซอร์ที่เชื่อมผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการบริหารจัดการน้ำและปุ๋ยซึ่งเป็นภาระมากของเกษตรกร

สำหรับต้นทุนของการติดตั้งระบบก็ไม่แพง ใช้อุปกรณ์หาง่ายตามท้องตลาด คือ ถังเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ เซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด ระบบอินเทอร์เนตทั่วไปและสมาร์ทโฟน ส่วนกล่องควบคุมสมองกลที่เป็นหัวใจในการสั่งงานทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน รวมราคาทั้งหมด 8,000 – 10,000 บาท

หลังจากนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถตรวจค่าความชื้นในดิน ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า PH ในน้ำและดิน พร้อมระบบการแจ้งเตือนและระบบพยากรณ์ตามหลักวิชาการที่อ้างอิงจากค่าต่าง ๆ ที่วัดได้ ทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานในการผลิตและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์

 


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

กวางตุ้งหยิบ ‘เทคโนโลยีขั้นสูง’ หนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าว-รากบัวอัจฉริยะ’

กวางตุ้งหยิบ ‘เทคโนโลยีขั้นสูง’ หนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าว-รากบัวอัจฉริยะ’

เทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยเหลือเกษตรกรประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนากัญชงหรือ เฮมพ์ พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ผลการสร้างงานรองรับคนตกงานจากปัญหาโควิด-19 และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจรระยะ 1 สัมฤทธิ์ผลเกิดคาด ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 9 จังหวัด จ้างคนว่างงานอีก 612 คน เป็นพี่เลี้ยงปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ได้พื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 6…

เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสม ต่อลมหายใจเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสม ต่อลมหายใจเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มีมติในสองเรื่องหลัก แก้หนี้เกษตรกร ตั้งเป้า 2,700 ราย

เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.63 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15…

ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียน/ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ได้รับกระทบไวรัสโควิด-19

ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียน/ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ได้รับกระทบไวรัสโควิด-19

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตราการเยียวยาออกมาแล้วจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 10 ล้านครัวเรือน เริ่ม พ.ค.- ก.ค. 2563…

เกษตรกรเมืองนนท์ทำ ‘นาบัว’ พืชต้นทุนไม่สูงสร้างรายได้งาม

เกษตรกรเมืองนนท์ทำ ‘นาบัว’ พืชต้นทุนไม่สูงสร้างรายได้งาม

เกษตรกร จ.นนทบุรี ทำ ‘นาบัว’ ตัดดอกบัวและฝักบัว ส่งขายสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-30,000 บาท เคยสงสัยไหมว่า ‘ดอกบัว’ ที่เรานำมาใช้ไหว้พระ หรือแม้กระทั่งฝักบัวที่นิยมนำเม็ดบัวมาทานกันนั้น มีขั้นตอนการเพาะปลูกอย่างไร วันนี้ MThaiNews ในช่วง…

เลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ ส่งขาย สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

เลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ ส่งขาย สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ แปลงใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุด ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านห้วยทราย ได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาเม็ง ส่งขายโดย นายกิตติศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า เป็นผู้ริเริ่มนำปลาเม็งมาเลี้ยง จนเพาะขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะร่วมกลุ่มกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันเลี้ยงเป็นรายได้เสริม…

เกษตรจังหวัดฯ แนะ ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ไม่มีความไวต่อแสง

เกษตรจังหวัดฯ แนะ ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ไม่มีความไวต่อแสง

จากกรณีที่มีเกษตรกรนำกระสอบปุ๋ยและสแลนกันแดดปิดคลุมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บนถนนทางหลวงหมายเลข บร.3001 สายละหานทราย – นางรอง ช่วงถนน 4 เลนบริเวณบ้านจอมปราสาท ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทั้งยังใช้เชือกมัดกับกระป๋องกาแฟ และก้อนหินผูกติดห้อยระโยงระยาง รวมจำนวน…