ข่าวสดวันนี้ มดชนิดใหม่ มดรวิน

เผยครั้งแรกมดรวิน มดชนิดใหม่ ถูกค้นพบที่ไทย

นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการนำมดชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบในประเทศไทย มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ หลังจากมีการค้นพบ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Far Eastern Entomologist วารสารระดับนานาชาติของรัสเซีย ฉบับเดือนมิถุนายน 2562…

Home / NEWS / เผยครั้งแรกมดรวิน มดชนิดใหม่ ถูกค้นพบที่ไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • เผยแล้วมดรวิน มดชนิดใหม่ถูกค้นพบในไทย
  • ลักษณะเด่นคือภายนอกขรุขระ ไม่เงาเหมือนมดพันธุ์อื่น ๆ
  • การตั้งชื่อครั้งนี้เพื่อให้เกียรติต่อ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการนำมดชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบในประเทศไทย มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

หลังจากมีการค้นพบ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Far Eastern Entomologist วารสารระดับนานาชาติของรัสเซีย ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 นี้ โดยมดชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือ ภายนอกขรุขระ ไม่เงาเหมือนมดพันธุ์อื่น ๆ หัวใหญ่ประมาณ 0.9 มม. ลำตัวยาว 3-4 มม.

ขณะที่นายวียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การค้นพบมดชนิดใหม่ เกิดจากความร่วมมือกันขององค์กรกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พร้อมกับตั้งชื่อว่า มดอาจารย์รวิน เพื่อให้เกียรติต่อ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขณะที่ชื่อเต็มมีชื่อว่า Myrmecina raviwongsei Jaitrong, Samung, Waengsothorn et Okido

รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
X