กทม.ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 19 ม.ค. 62

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 19 ม.ค. 62 ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง วันนี้(19 ม.ค.) จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี ความเร็วลม 10 – 30…

Home / NEWS / เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 19 ม.ค. 62

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 19 ม.ค. 62 ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

วันนี้(19 ม.ค.) จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี ความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีเมฆมากบางพื้นที่ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 19 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ ‘ดี’ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ พื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 2 พื้นที่ สาเหตุมาจากการจราจร  พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 พื้นที่  คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ในบางพื้นที่ และจากแบบจำลองการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. ในวันที่ 20 ม.ค. 62 อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้เกิด Inversion หรือสภาวะอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองอาจเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดค่าบริการพื้นที่จอดแล้วจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง

X