ข่าวสดวันนี้ พุเตย เช่าพื้นที่

ชาวบ้านด่านช้าง ร้องนายกฯ ขอสิทธิที่ดินทำกิน เขตอุทยานแห่งชาติพุเตย

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในนามกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยนพื้นที่ จ.สุพรรณบุรีประมาณ 100 คน นำโดย นายนิสัน เพ็ญอยู่ ประธานศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย จ.สุพรรณบุรี พร้อมนายราช บุกลอ อายุ 45…

Home / NEWS / ชาวบ้านด่านช้าง ร้องนายกฯ ขอสิทธิที่ดินทำกิน เขตอุทยานแห่งชาติพุเตย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ชาวบ้านอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอสิทธิ์ที่ดินทำกิน เขตอุทยานแห่งชาติพุเตย
  • ก่อนหน้านี้มีเอกชนเข้าเช่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้กว่า 1 หมื่นไร่
  • เมื่อสัญญาเช่าหมดลง กลับมีคนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในนามกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยนพื้นที่ จ.สุพรรณบุรีประมาณ 100 คน นำโดย นายนิสัน เพ็ญอยู่ ประธานศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย จ.สุพรรณบุรี พร้อมนายราช บุกลอ อายุ 45 ปี 29/1 ม.6 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินสัมปทาน เขตอุทยานแห่งชาติพุเตย  ปัจจุบันสมาชิกประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เขตสัมปทานป่าไม้เสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติพุเตย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โดยพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมประมาณหมื่นกว่าไร่ ได้มีเอกชนขอเช่าจากกรมป่าไม้เพื่อปลูกป่า ต่อมาสัญญาเช่าได้หมดลง เมื่อ 10 ก.ค 2561 นายราชได้ทำการอุทธรณ์ ซึ่งระหว่างอยู่ในช่วงการอุทธรณ์นี้ ได้มีบุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว โดยยังไม่ได้มีการจัดสรรของรัฐ

ทั้งนี้ กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินทางต่อเพื่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กทม. เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของสมาชิกฯ กรณีขอสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าเสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติเขาพุเตย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

X