ยาต้านไวรัส HIV องค์การอาหารและยา อย.

อย.เตือน! อย่าหลงเชื่อ ซื้อยาต้าน HIV ผ่านสื่อออนไลน์

ภญ.สุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนพบการขายยาต้านไวรัส HIVผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก จึงได้เร่งตรวจสอบพบผู้ใช้เฟซบีกรายหนึ่ง โพสต์ขายยาต้านไวรัส HIV พร้อมระบุข้อความ “ยาต้านไวรัส HIV พร้อมส่งค่ะ” พบเป็นยาต้านไวรัส HIV จริง ซึ่งเป็นยาที่มีทะเบียนและเป็นยาควบคุมพิเศษ การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการโฆษณาแสดงสรรพคุณยาควบคุมพิเศษและโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก…

Home / NEWS / อย.เตือน! อย่าหลงเชื่อ ซื้อยาต้าน HIV ผ่านสื่อออนไลน์

ประเด็นน่าสนใจ

  • องค์การอาหารและยา (อย.) เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อยาต้านไวรัส HIV ทางสื่อออนไลน์
  • ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการกับผู้กระทำความผิด

ภญ.สุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนพบการขายยาต้านไวรัส HIVผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก จึงได้เร่งตรวจสอบพบผู้ใช้เฟซบีกรายหนึ่ง โพสต์ขายยาต้านไวรัส HIV พร้อมระบุข้อความ

“ยาต้านไวรัส HIV พร้อมส่งค่ะ” พบเป็นยาต้านไวรัส HIV จริง ซึ่งเป็นยาที่มีทะเบียนและเป็นยาควบคุมพิเศษ การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการโฆษณาแสดงสรรพคุณยาควบคุมพิเศษและโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการกับผู้กระทำความผิด ซึ่งการกระทำผิดจากการขายยามีด้วยกันหลายกรณี เช่น ขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 1แสนบาท เป็นต้น

ขอย้ำ ผู้ป่วยอย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานเองเด็ดขาดเนื่องจากเป็นยาควบคุมพิเศษต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น เพื่อปรับขนาดของยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ซึ่ง อย.ไม่ได้อนุญาตให้ขายยาผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นยาจริงหรือยาปลอมได้มาตรฐานหรือมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไร หรืออาจได้รับผลข้างเคียงจากยาจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

X