ขุดเจาะสำรวจโปรแตช สำรวจโปรแตช

ตัวแทนชาววานรนิวาส บุกยื่นหนังสือคัดค้าน! การขุดเจาะสำรวจโปรแตช

ที่ กระทรวงอุตสาหกรรม นายปรีชา สุทธิวงศ์ ตัวแทนชาวอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วย นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขุดสำรวจแร่โปรแตช ของบริษัท ไชน่าหมิงต๋า โปรแตช คอร์เปอเรชั่น…

Home / NEWS / ตัวแทนชาววานรนิวาส บุกยื่นหนังสือคัดค้าน! การขุดเจาะสำรวจโปรแตช

ประเด็นน่าสนใจ

  • ตัวแทนชาวอำเภอวานรนิวาส ยื่นหนังสือคัดค้านการขุดสำรวจแร่โปรแตช
  • ตัวแทนกล่าวว่า โครงการขุดเจาะสำรวจแร่ ไม่ทำตามระเบียบกฎหมายไทย
  • รมว.กระทวงอุตสาหกรรม สั่งให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงดำเนินการตรวจสอบ

ที่ กระทรวงอุตสาหกรรม นายปรีชา สุทธิวงศ์ ตัวแทนชาวอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วย นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขุดสำรวจแร่โปรแตช ของบริษัท ไชน่าหมิงต๋า โปรแตช คอร์เปอเรชั่น ต่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทางตัวแทนกล่าวว่า โครงการขุดเจาะสำรวจแร่ จำนวน 12 แปลง รวมพื้นที่116,875 ไร่ ไม่ทำตามระเบียบกฎหมายไทย ไม่ทำตามเงื่อนไขขั้นตอนที่รับอนุญาต ทางตัวแทนได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการพิจรณาแต่อย่างใด

ทั้งเรื่องการขุดสำรวจรกล้ำที่ดินของธนารักษ์พื้นที่สกลนคร โดยชาวบ้านสอบถามไปยังหน่วยงานดังกล่าวและได้รับการยืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาทำการขุดเจาะในพื้นที่

บริษัทฯ ขุดเจาะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเจาะสำรวจแร่ ที่ต้องมีถังเหล็กกักเก็บน้ำโคลนจากชั้นใต้ดิน ตามที่ระบุไว้ในการขออนุญาต แต่บริษัทฯใช้วิธีการขุดบ่อดินเพื่อกักเก็นน้ำโคลนที่ขุดเจาะขึ้นมาแทน

ทั้งนี้ รมว.กระทวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับทราบแล้ว ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวง ดำเนินการตรวจสอบและถ้าพบว่าผิดจริงจะยึดใบอนุญาตบริษัทบริษัท ไชน่าหมิงต๋า โปรแตช คอร์เปอเรชั่น

X