สตช. ใบขับขี่ ใบขับขี่แบบดิจิทัล

สตช.ย้ำผู้ใช้รถต้องพกใบขับขี่ ทั้งแบบเดิม และแบบดิจิทัล

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งมีการบัญญัติให้ยกเลิกความในบางมาตราและบัญญัติใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ว่า…

Home / NEWS / สตช.ย้ำผู้ใช้รถต้องพกใบขับขี่ ทั้งแบบเดิม และแบบดิจิทัล

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการไปถึงทุกกองบัญชาการถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
  • การออกใบสั่ง จะไม่เรียกเก็บใบขับขี่ของผู้ทำผิดกฎจราจร หากไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ห้ามติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถ
  • ผู้ขับขี่จะต้องพบใบขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิม หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งมีการบัญญัติให้ยกเลิกความในบางมาตราและบัญญัติใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ว่า พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการไปถึงทุกกองบัญชาการ กำชับตำรวจจราจรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความสับสน จนเกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ การออกใบสั่งของเจ้าพนักงาน จะไม่เรียกเก็บใบขับขี่ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร อีกทั้ง หากไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ส่งใบสั่ง พร้อมด้วยพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ เพื่อให้ชำระค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น

ส่วนผู้ขับขี่ ก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมที่เป็น หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า ใบขับขี่ดิจิทัล และต้องนำแสดงต่อตำรวจจราจรเมื่อถูกเรียกตรวจ โดยใบขับขี่ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเปิดจากแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถก็อปปี้หน้าจอ หรือใช้ภาพถ่ายแทนได้

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีการยึดใบขับขี่แล้ว จะทำให้ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประสานงานและวางมาตรการ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบสั่งของตำรวจในแต่ละพื้นที่ กับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เมื่อผู้ขับขี่ไม่ยอมชำระค่าปรับ เมื่อไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบจากระบบ

อย่างไรก็ตาม หากพบว่า มีค่าปรับที่ค้างชำระ นายทะเบียนจะรับชำระภาษี และออกหลักฐานการชำระภาษีชั่วคราวให้เท่านั้น และใช้ได้เพียง 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จสิ้น จึงจะได้ใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริง เมื่อใบแทนแสดงการเสียภาษีชั่วคราวหมดอายุ ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิดคือ ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ซึ่งต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

X