คลัสเตอร์ทองหล่อ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โควิดสายพันธุ์อังกฤษ

‘หมอยง’ ยืนยันโควิดสายพันธุ์อังกฤษในไทย มาจากกัมพูชา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเชื้อดังกล่าว เป็นสายพันธุ์ไวรัสเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ระบุรหัสพันธุกรรมในส่วนของ Spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิงมีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100%

Home / NEWS / ‘หมอยง’ ยืนยันโควิดสายพันธุ์อังกฤษในไทย มาจากกัมพูชา

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งระบาดหนักในพื้นที่ทองหล่อ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถานบันเทิง
  • ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเชื้อดังกล่าว เป็นสายพันธุ์ไวรัสเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7
  • ระบุรหัสพันธุกรรมในส่วนของ Spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิงมีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100%

วันนี้ (10 เม.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊ก ชี้แจงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทองหล่อและระบาดอย่างมากในประเทศไทยขณะนี้ โดยเฉพาะมาจากสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งต้นตอของการแพร่กระจายอย่างมาก สายพันธุ์ไวรัสเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7

ทั้งนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในกัมพูชา ความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของ Spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิงมีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100% ดังแสดงในรูป เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆและที่ศูนย์ฯของเราเคยตรวจสอบไว้ จะเห็นว่ารหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยกับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชามีความเหมือนกัน

ไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง 6 สัปดาห์จึงมาตรวจพบในประเทศไทย จึงเป็นการยืนยันได้ว่า สายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิงเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอน


ที่มา : นพ.ยง ภู่วรวรรณ

X