ตาข่ายดักขยะ

กทม.ใช้ตาข่ายดักขยะ ป้องกันขยะไหลลงแม่น้ำและทะเล

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ทางกทม.ได้ทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกรองและจัดเก็บขยะในคูคลอง ป้องกันขยะไหลสู่แม่น้ำและทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำตามธรรมชาติ โดยกทม.ได้ศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำอยู่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น จังหวัดระยอง และประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ…

Home / NEWS / กทม.ใช้ตาข่ายดักขยะ ป้องกันขยะไหลลงแม่น้ำและทะเล

ประเด็นน่าสนใจ

  • กทม.ทดลองใช้ตาข่ายดักขยะบริเวณปลายท่อระบายน้ำ ป้องกันขยะไหลลงแม่น้ำและทะเล
  • ผู้ว่าฯกทม.เผย แม้จะรวบรวมขยะทางน้ำได้ง่ายขึ้น แต่ไม่สามารถดักขยะชิ้นเล็กๆ และคราบไขมันได้

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ทางกทม.ได้ทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกรองและจัดเก็บขยะในคูคลอง ป้องกันขยะไหลสู่แม่น้ำและทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำตามธรรมชาติ

โดยกทม.ได้ศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำอยู่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น จังหวัดระยอง และประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งก็พบว่า การติดตั้งตาข่ายดักขยะสามารถช่วยรวบรวมขยะทางน้ำได้ง่ายขึ้น แต่ไม่สามารถดักขยะชิ้นเล็กๆ และคราบไขมันได้ ทำให้ขยะยังคงไหลไปติดบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ที่สำคัญยังยากในการจัดเก็บ เพราะกทม. เป็นชุมชนเมืองหนาแน่น ในแต่ละวันมีขยะสมจำนวนมาก ยิ่งขยะเปียกน้ำยิ่งน้ำหนักมาก ต้องใช้รถเครนช่วยยกตาข่ายดักขยะ เพราะแรงงานคนไม่ไหว

ขณะที่คูคลองบางแห่งพื้นที่จำกัด ทำให้รถเครนเข้าพื้นที่ไม่ได้ ก็ต้องใช้แรงงานคนเหมือนเดิม ยิ่งช่วงฝนตกใหม่ๆ ขยะจำพวกถุงพลาสติกจะลอยน้ำมาติดตาข่ายเป็นอันดับแรกๆ และสะสมจนปิดปลายท่อ ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก น้ำระบายผ่านท่อน้ำลงสู่คูคลองได้ช้า เสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรและพื้นที่เสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กทม.ใช้วิธีติดตั้งตะแกรงท่อระบายน้ำบริเวณผิวจราจร ซึ่งจะมีคนงานรักษาความสะอาดช่วยเก็บขยะหน้าตะแกรงเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและเปิดทางน้ำไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนตก

ทั้งนี้ทางกทม.เปิดเผยว่า จะสำรวจและทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะในพื้นที่ที่รถเครนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บต่อไป

X