รับน้อง รุ่นพี่รับน้องโหด

สั่งไล่ออก!! รุ่นพี่รับน้องโหด ศิษย์เก่าร่วมก่อเหตุถูกลิสต์ห้ามเข้ามหาวิทยาลัย

จากรณีครอบครัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสามเสน เข้าแจ้งความกับ สถานีตํารวจนครบาลสามแสน ว่าลูกชาย โดนรุ่นพี่รุมทําร้ายนานกว่า 6 เดือน ในกิจกรรมรับน้องทําให้เกิดรอยช้ำ และบาดแผลตามร่างกาย จนเป็นสาเหตุ ให้ไม่อยากไปเรียนที่สถาบัน นั้น ข้อมูลประกอบการพิจารณา…

Home / NEWS / สั่งไล่ออก!! รุ่นพี่รับน้องโหด ศิษย์เก่าร่วมก่อเหตุถูกลิสต์ห้ามเข้ามหาวิทยาลัย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครอบครัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสามเสน เข้าแจ้งความกับ สน.สามเสน ไว้เมื่อวันที่ 25 ส.ค.62 หลังถูกรุ่นพี่รับน้องสุดโหด
  • คดีนี้มีผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการรับน้อง 24 คน
  • เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัย ได้ไล่ออกรุ่นพี่ที่รับน้องโหดในครั้งนี้ พร้อมขึ้นป้ายไม่ให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ร่วมก่อเหตุ เข้ามายังมหาวิทยาลัย

จากรณีครอบครัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสามเสน เข้าแจ้งความกับ สถานีตํารวจนครบาลสามแสน ว่าลูกชาย โดนรุ่นพี่รุมทําร้ายนานกว่า 6 เดือน ในกิจกรรมรับน้องทําให้เกิดรอยช้ำ และบาดแผลตามร่างกาย จนเป็นสาเหตุ ให้ไม่อยากไปเรียนที่สถาบัน นั้น ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สํานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ประสานสอบถามข้อเท็จจริงไปยังรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อทราบข่าวอธิการบดี ได้มีการส่งไลน์ไปในกลุ่มผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้สอบถามไปยัง นักศึกษาที่ถูกกระทํา ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แต่นักศึกษาไม่บอกว่าผู้ใดเป็นผู้กระทํา มหาวิทยาลัยฯ กำลังสืบว่ารุ่นพี่คนใดเป็นผู้กระทํา และในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 อธิการบดีเรียกประชุม ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

มาตรการในการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 4 ข้อ คือ

  1. มหาวิทยาลัยฯ จะยืนเคียงข้างนักศึกษาที่ถูกทําร้าย และยับยั้งให้นักศึกษาเรียนต่อโดยออก มาตรการคุ้มครองนักศึกษา
  2. จะลงโทษไล่ออกนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนที่ทําร้ายร่างกายนักศึกษารุ่นน้องทันที และใช้มาตรการนี้ ต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกันในอนาคต
  3. นักศึกษารุ่นพี่ที่ออกไปรับน้องข้างนอกสถาบันทุกคนจะตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน หากครบ 50 คะแนน จะบันทึกประวัติลงในทรานสคริปต์ และถ้าเกินกว่า 50 คะแนนจะถูกไล่ออก
  4. ส่วนศิษย์เก่าที่ร่วมก่อเหตุจะแจ้งให้ตํารวจดําเนินคดี พร้อมทําประวัติติดป้ายหน้ามหาวิทยาลัยฯ และห้ามเข้ามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
X