ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ขบวนเรือพระราชพิธี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

กำหนดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ วันที่ 29 ส.ค.62

กองทัพเรือมีกำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่…

Home / NEWS / กำหนดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ วันที่ 29 ส.ค.62

ประเด็นน่าสนใจ

  • กองทัพเรือมีกำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี ฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
  • จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ

กองทัพเรือมีกำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ

การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เรือลากจูง ระหว่างเวลา 06.00 น. – 19.30 น. ตั้งแต่ สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

-เรือต่าง ๆ ระหว่างเวลา 06.15 น. – 09.00 น. ตั้งแต่ สะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ

โดยจะเปิดการสัญจรทางน้ำอีกครั้งในช่วงระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง หอประชุมกองทัพเรือ

จากนั้นจะควบคุมการจราจรทางน้ำอีกครั้ง ในระหว่างเวลา 12.00 น. – 15.00 น. ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ และเวลา 15.00 น. – 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

ขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว การนี้กองทัพเรือจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ทาง ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารคในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน แทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนคร ตั้งแต่เวลา 05.00 น ถึงเวลา 19.30 น.

ขอบคุณ : กองทัพเรือ

X