มาตรการเดินทางสงกรานต์ โควิด-19

รวมคำสั่งมาตรการเดินทางข้ามพื้นที่ ช่วงสงกรานต์ 64

คัดลอก URL แล้ว

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกนี้ที่กำลังระบาดอยู่มีการประกาศมาตรการจำกัดการเดินทางในหลายพื้นที่ และในแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงจะมีการอัปเดทข้อมูลในโพสต์นี้เป็นระยะ ๆ นะครับ

อัปเดตล่าสุด – 11 เม.ย. 14.00 น.

จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 38 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.64 / 14:00 น.)


พื้นที่ควบคุมตามประกาศของทางศบค. ส่วนกลาง ในขณะนี้ คือ

เชียงราย

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ แจ้งต่อจนท.ควบคุมโรค, อสม. หรือผู้นำชุมชน เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

เชียงใหม่

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA และจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน

พะเยา

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้าพื้นที่พะเยา แจ้งข้อมูลการเดินทางกับทาง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง กรณีเป็นผู้เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเอง สังเกตอาการ เลี่ยงการไปที่คนหมู่มาก

กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะต้องทำการกักตัวเอง หรือ HOME Quarantine 14 วัน หรือจนกว่าเดินทางจะออกจากจังหวัดพะเยา

แพร่

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุม รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าจังหวัด

สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ ควบคุมสีส้ม คือ สมุทรสาคร กทม. สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ให้เลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน/ที่พักโดยไม่จำเป็น เฝ้าระวังอาการตนเอง 14 วัน หรือเท่าที่ระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัด

ลำปาง

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าจังหวัดลำปาง ให้ลงทะเบียน หรือแจ้งต้องผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ สธ. เพื่อรับการประเมินความเสี่ยง และเฝ้าระวังตัวเอง ซึ่งหากไม่มีประวัติเสี่ยง หรือไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องกักตัว

น่าน

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ต้องกักตัว 14 วัน ส่วนมาจากพื้นที่อื่น ให้สังเกตอาการตัวเอง โดยทั้งหมดต้องรายงานตัวหรือแสดง

….

แม่ฮ่องสอน

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

ยังไม่พบข้อมูลการสั่งห้ามเดิมทาง หรือมีประกาศเพิ่มเติมให้กักตัวแต่อย่างใด

ลำพูน

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงตามประกาศของจังหวัดลำพูดเข้ากักตัว 14 วัน โดยสถานที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดนั้น จะเป็นสถานบันเทิง – เที่ยวบิน ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยโควิด-19 ตามประกาศด้านล่างนี้

อุตรดิตถ์

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

เดินทางเข้าได้ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ลงทะเบียนผ่าน HUG UTT หรือ http://utoapp.moph.go.th/hug-uttaradit/login รวมถึงสังเกตุอาการตนเอง เลี่ยงการไปพื้นที่ที่มีคนหมู่มาก

….

สุโขทัย

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

ยังไม่มีประกาศให้กักตัวแต่อย่างใด ยังสามารถเดินทางได้

ตาก

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

*** กำลังรอประกาศในวันนี้ เบื้องต้น ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ให้แสดงตัวต่อผู้นำชุมชน, อสม. หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และให้ทำกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน หรือจนกว่าจะเดินทางกลับ

พิษณุโลก

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลกให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok สำหรับคนที่มาจาก พื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครปฐม ให้แจ้งต่อจนท. สาธารณสุข, อสม. เพื่อตรวจคัดกรอง โดยหากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะให้กักตัวอยู่บ้าน ส่วนกลุ่มที่เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังอาการ ป้องกันตนเอง

กำแพงเพชร

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้กักตัวเองเป็นเวลา14 วัน

อุทัยธานี

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

**** ยังไม่มีประกาศเพิ่มเติมในขณะนี้

นครสวรรค์

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี และพื้นที่สีเหลือง 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ

เมื่อรายงานตัวแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยง หากพบเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงจะดำเนินการ ให้กักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่กักกันของรัฐ หากมีความเสี่ยงต่ำ ก็จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เพชรบูรณ์

 • ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วันและแจ้งต่อ จนท. สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ อสม. หรือผู้นำชุมชน

ลพบุรี

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

*** ยังไม่มีประกาศเพิ่มเติมในขณะนี้

ชัยนาท

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่มาจากพท. กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลงทะเบียน http://203.157.210.2/covid-19/ และติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยง กรณีที่พบว่า มีความเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน

เลย

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการประเมิน-ตรวจคัดกรอง กรณีที่พบว่า มีความเสี่ยง จะให้กักตัว 14 วัน หรือ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีไม่มีความเสี่ยงให้ฝ้าระวังตนเอง

หนองคาย

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ แสดงตัวต่อ จนท. สาธารณสุข และกักตัวที่บ้าน 14 วัน

บึงกาฬ

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

มีการกักตัว 14 วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด

อุดรธานี

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศบค. ให้ทำการกักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้เน้นการเฝ้าระวัง สังเกตุอาการตนเอง

(ย้อนกลับดูภาพ พท.สถานการณ์ล่าสุดของ ศบค. ด้านบนนะครับ)

สกลนคร

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ผู้ที่มีประวัติเสี่ยง, มาจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่

 • สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน, อ.เมือง
 • ปทุมธานี อ.ลำลูกกา, อ.ธัญบุรี
 • กทม. เขนบางแค ภาษีเจริญ วัฒนา คลองเตย บางขุนเทียน
 • นนทบุรี อ.บางใหญ่
 • สมุทรปราการ อ.เมือง

ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ากักตัว 10 วัน

มุกดาหาร

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

จังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ

 • กรุงเทพ ในพื้นที่ เขตบางแค, ภาษีเจริญ,วัฒนา โดยเฉพาะย่านทองหล่อ เอกมัย คลองเตย)
 • ปทุมธานี พื้นที่ อ.ธัญบุรี, ลำลูกกา
 • อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 • อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • สมุทรสาคร ในอ.เมือง, กระทุ่มแบน, บ้านแผ้ว
 • อ.แม่สอด จ.ตาก
 • และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

ให้ลงทะเบียนในระบบ, แจ้งต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. ในพื้นที่ เข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วัน และมีการสอบสวนโรคเพื่อประเมินความเสี่ยง

กรณีที่เดินทางมาจากจุดอื่น นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้เน้นการเฝ้าสังเกตอาการ-ระวังตนเอง

นครพนม

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี กักตัวเอง 14 วัน ถ้ามีใบผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว

นครราชสีมา

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ผู้ที่มาจาก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค, อสม. หรือผู้นำชุมชน หาพบประวัติเสี่ยง จะให้ดำเนินการกักตัว แต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยง/อาการ ก็จะให้เน้นป้องกันตนเอง

กาฬสินธุ์

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

ขอนแก่น

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

กรณีมาจากจุดเสี่ยง ให้กักตัว 14 วัน

….

มหาสารคาม

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

จังหวัดมหาสารคาม ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปรากร ขอความร่วมมือให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ scan QR-code เพื่อประเมินอาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน 14 วัน

อำนาจเจริญ

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และต้องกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน

ยโสธร

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ผู้ที่มาจาก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรี และ ตาก รายงานตัวต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค และกรณีที่มีประวัติไปในสถานที่เสี่ยงตามประกาศของ ศบค. ร่วมด้วย ให้พิจารณากักตัวที่บ้าน 14 วัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดโดยเคร่งครัด

ร้อยเอ็ด

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

อุบลราชธานี

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

ไม่ต้องกักตัว แต่ให้แจ้งต่อ อสม. และสังเกตอาการที่บ้าน

จังหวัดศรีสะเกษ

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 9 เม.ย. 64)

ไม่ต้องกักตัว แจ้งอสม. เฝ้าระวังอาการ

สุรินทร์

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ให้ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พท.สีแดง) ตามประกาศของศบค. (ดูรายชื่อจังหวัดด้านบนนะครับ) แสดงตัว – กักตัว 14 วัน

ส่วนกรณีพื้นที่สีส้ม ให้แจ้งต่ออสม. / จนท. และเฝ้าระวังตัวเอง

บุรีรัมย์

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 7 เม.ย. 64)

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ จะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน หรือเข้ารับการตรวจแบบ Rapid Test ซึ่งหากผลเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน

ชัยภูมิ

( อ้างอิงเวลาประกาศ – 8 เม.ย. 64)

ถ้าเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ตาก ปทุมธานี ราชบุรี) และ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเฝ้าระวังยังไม่ครบ 28 วัน ต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine)

โดยเป็นการแยกกักตัวที่บ้านตนเองหรือที่พัก งดและหลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน สวมแมส ล้างมือ เพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘นิวซีแลนด์’ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘ไฟเซอร์’ ทะลุ 5 ล้านโดส

‘นิวซีแลนด์’ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘ไฟเซอร์’ ทะลุ 5 ล้านโดส

นิวซีแลนด์ดำเนินการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ ให้ประชาชนครบ 5 ล้านโดสแล้ว

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ข้อดี และวิธีใช้ การเก็บตัวอย่างน้ำลายให้ได้คุณภาพ

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช่น ปรับเวลาเคอร์ฟิว, เปิดโรงหนัง, เล่นดนตรีในร้าน, เปิดร้านทำเล็บ-ร้านสัก ฯลฯ

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ศบค. มีมติ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. นี้ ลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22.00-04.00 น.

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 คืออะไร เหมาะกับใคร? นวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยเฉพาะ

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

หลังยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดเมื่อปี 63 แม้ว่า ปชช. กว่า 80% จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

อนุทิน เผย อย. มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ได้ทั่วไปแล้ว

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม