ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ข่าวสดวันนี้ เรือพระที่นั่ง

กองทัพเรือ ฝึกซ้อมย่อย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่2

วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ได้จัดให้มีการซ้อมย่อยขบวนเรือราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการซ้อมย่อยครั้งที่สอง มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,200…

Home / NEWS / กองทัพเรือ ฝึกซ้อมย่อย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่2

วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ได้จัดให้มีการซ้อมย่อยขบวนเรือราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยการซ้อมย่อยครั้งที่สอง มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,200 นาย ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอรันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ ได้เคลื่อนออกจากจุดที่ตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทางพระบรมราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามแบบโบราณราชประเพนีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้

ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ยังมีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีขบวนเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้า เรือเสือทยานชล และเรือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายเรือสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

ในส่วนของการซ้อมนั้นได้กำหนด แผนการซ้อม จำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย 10 ครั้ง และ การซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562

การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2562

การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

สำหรับการฝึกซ้อมย่อย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2 .ในวันนี้ ต้องยุติในช่วงพลบค่ำ เนื่องจากวันนี้เป็นการพายเรือทวนน้ำซึ่งกระแสน้ำมีความเชี่ยวกรากทำให้ขบวนเรือใช้เวลามากกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรือพระราชพิธี ก่อนที่เวลาคณะกรรมการเตรียมการจึงเห็นควรให้ยุติการฝึกซ้อมในวันนี้โดยจะทำการฝึกซ้อม ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 กันยายนนี้

X