กฎกระทรวง ราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวงฯ ห้ามนักเรียน นักศึกษา แต่งกายล่อแหลม แต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อย

วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระบุเหตุผลของการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.…

Home / NEWS / กฎกระทรวงฯ ห้ามนักเรียน นักศึกษา แต่งกายล่อแหลม แต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อย

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
  • ห้ามทะเลาะ วิวาท ทำร้ายร่างกาย ก่อความไม่สงบ ขัดศีลธรรม
  • ห้ามแต่งโป๊ ล่อแหลม ไม่เหมาะสม ไม่เรียบร้อย
  • ห้ามมั่วสุม เที่ยวเตร่ ก่อความเดือดร้อน

วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระบุเหตุผลของการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 นั้น มีใช้มานานแล้ว จำเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน-นักศึกษาให้เหมาะสม

โดยประเด็นหลักที่แก้ไขประกอบไปด้วย

ห้ามวิวาท ทำร้ายร่างกาย ก่อความไม่สงบ ขัดศีลธรรม

ในประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 นี้ได้มีการแก้ไขในข้อ 6 โดยระบุ

๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าว

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยในข้อนี้ มีข้อสังเกตคือประเด็นของการก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดศีลธรรมอันดี ไม่ได้มีการระบุในรายละเอียด ดังนั้นจึงน่ากังวลว่า เรื่องใดถือเป็นความไม่สงบเรียบร้อย จากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ในการแสดงออกของนักเรียน-นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกรณี #SaveBCC ในการเรียกร้องให้ตรวจสอบคำสั่งย้ายผอ. ไม่เป็นธรรม หรือการรวมตัวกันในการแสดงออกทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา นับอยู่ในกรณีเหล่านี้ด้วยหรือไม่? ซึ่งถือเป็นข้อกังวลที่ต้องดูว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการผู้ออกประกาศฉบับนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอย่างไรต่อไป

ห้ามแต่งตัวโป๊ แต่งกายไม่เหมาะสม แสดงพฤติกรรมชู้สาว

(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม
หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการแก้ไขดังกล่าว ควบรวมไปถึงการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่า มาจากประเด็นของชุดนักศึกษาที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันนี้ ชุดนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงนั้น สั้น-รัดรูปมากเกินไป แต่ยังคงมีความคลุมเครือของการแต่งเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษาไม่เรียบร้อย ว่า จะมีความเข้มงวดถึงระดับไหน หรือแบบใดถึงเรียกว่าไม่เรียบร้อย

ห้ามเที่ยวเตร่ มั่วสุม สร้างความเดือดร้อน

(๙) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

X