กฎกระทรวง ราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวงฯ ห้ามนักเรียน นักศึกษา แต่งกายล่อแหลม แต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อย

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
  • ห้ามทะเลาะ วิวาท ทำร้ายร่างกาย ก่อความไม่สงบ ขัดศีลธรรม
  • ห้ามแต่งโป๊ ล่อแหลม ไม่เหมาะสม ไม่เรียบร้อย
  • ห้ามมั่วสุม เที่ยวเตร่ ก่อความเดือดร้อน

วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระบุเหตุผลของการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 นั้น มีใช้มานานแล้ว จำเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน-นักศึกษาให้เหมาะสม

โดยประเด็นหลักที่แก้ไขประกอบไปด้วย

ห้ามวิวาท ทำร้ายร่างกาย ก่อความไม่สงบ ขัดศีลธรรม

ในประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 นี้ได้มีการแก้ไขในข้อ 6 โดยระบุ

๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าว

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยในข้อนี้ มีข้อสังเกตคือประเด็นของการก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดศีลธรรมอันดี ไม่ได้มีการระบุในรายละเอียด ดังนั้นจึงน่ากังวลว่า เรื่องใดถือเป็นความไม่สงบเรียบร้อย จากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ในการแสดงออกของนักเรียน-นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกรณี #SaveBCC ในการเรียกร้องให้ตรวจสอบคำสั่งย้ายผอ. ไม่เป็นธรรม หรือการรวมตัวกันในการแสดงออกทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา นับอยู่ในกรณีเหล่านี้ด้วยหรือไม่? ซึ่งถือเป็นข้อกังวลที่ต้องดูว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการผู้ออกประกาศฉบับนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอย่างไรต่อไป

ห้ามแต่งตัวโป๊ แต่งกายไม่เหมาะสม แสดงพฤติกรรมชู้สาว

(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม
หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการแก้ไขดังกล่าว ควบรวมไปถึงการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่า มาจากประเด็นของชุดนักศึกษาที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันนี้ ชุดนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงนั้น สั้น-รัดรูปมากเกินไป แต่ยังคงมีความคลุมเครือของการแต่งเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษาไม่เรียบร้อย ว่า จะมีความเข้มงวดถึงระดับไหน หรือแบบใดถึงเรียกว่าไม่เรียบร้อย

ห้ามเที่ยวเตร่ มั่วสุม สร้างความเดือดร้อน

(๙) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…