การเมืองไทย คนรุ่นใหม่ เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562

เปิดมุมมอง!! คนรุ่นใหม่กับปัญหาที่อยากให้แก้ไขหลังเลือกตั้ง

นับถอยหลังใกล้เข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง แม้จะมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปจากเดิมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 เป็นช่วงเดือนมีนาคม 62 ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่า “การเลือกตั้งจะมีขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ ส่วนจะเป็นวันใดนั้น เป็นอำนาจของ…

Home / NEWS / เปิดมุมมอง!! คนรุ่นใหม่กับปัญหาที่อยากให้แก้ไขหลังเลือกตั้ง

นับถอยหลังใกล้เข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง แม้จะมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปจากเดิมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 62 เป็นช่วงเดือนมีนาคม 62 ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่า “การเลือกตั้งจะมีขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ ส่วนจะเป็นวันใดนั้น เป็นอำนาจของ กกต. ที่จะกำหนด”

ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าประชาชนล้วนตั้งตารอวันเลือกตั้ง เพื่อที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และนโยบายที่ตอบโจทย์มากที่สุด และสามารถเข้ามาพัฒนาประเทศ รวมถึงบริหารจัดการบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้

วันนี้ MThaiNews จึงได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณจุดใจกลางกรุงเทพมหานคร ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อสอบถามกลุ่มคนรุ่นใหม่กับความคิดเห็นและสิ่งที่พวกเขาต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง หากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ รวมถึงรัฐบาลในฝันที่พวกเขามองไว้

จากการสอบถามน้องบาส อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา พร้อมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการศึกษาในประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างชัดเจน ในฐานะที่ตนเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน

ส่วนรัฐบาลในฝันในมุมมองของตน อยากได้รัฐบาลที่คิดการไกล มีอุดมการณ์ที่ดี และที่สำคัญคือบริหารประเทศด้วยความสุจริต ไม่คอร์รัปชั่น ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทำให้รู้สึกว่าตนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศของเราได้

ทางด้านน้องภูมิ อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระบุว่า อยากให้รัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่บ้าง ถึงนโยบายที่จะผลักดันออกมา เพื่อเป็นการเปิดรับฟังความเห็นต่างจากกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ที่จะได้มีสวนร่วมในการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่ออกนโยบายโดยที่ไม่รับฟังเสียงจากประชาชนเลย ส่วนการได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกดีใจ และที่สำคัญคือการได้เห็นประเทศไทยมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในรอบ 4-5 ปี ที่ผ่านมา

น้องนุ่น อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏสวนดุสิต เปิดเผยว่า อยากให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง ปรับแก้ปัญหาจราจร แก้ปัญหาเรื่องรถติด ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปีแล้ว ส่วนด้านการศึกษาอยากให้เน้นหลักสูตรด้านภาษาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตนมองว่าภาษาเป็นซึ่งสำคัญอย่างมากในยุคปัจจบัน

สำหรับรัฐบาลในฝันนั้น อยากเห็นรัฐบาลทำตามที่บอกกับประชาชนไว้ให้เป็นจริง ไม่ใช่แค่พูดลอยๆขายฝันให้กับประชาชน และไม่อยากมีรัฐบาลที่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วกับใช้อำนาจในทางที่ผิดกฎหมายเสียเอง ส่วนการที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกตื่นเต้น แต่ยอมรับว่ายังไม่เข้าใจในระบบและขั้นตอนของการเลือกตั้งที่ชัดเจน

ทั้งนี้จากการสำราจความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษา ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกับว่าอยากให้แก้ปัญหาด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของประชาชนเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่ายังมีอีกเหลายคนอยากให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ

แล้วคุณล่ะ… อยากให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพัฒนาประเทศในทิศทางไหน…?

X