พนังกั้นน้ำแตก พายุ ร้อยเอ็ด

พนังกั้นน้ำในร้อยเอ็ดรับมวลน้ำไม่ไหวแตกไปแล้ว 3 จุด

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถานการณ์พายุฝนที่โหมกระหน่ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้มีปริมาณน้ำสะสมและ น้ำเหนือจากป่าดงแม่เผดอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดและ จากอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไหลลงมารวมที่ลำน้ำยัง จุดบ้านท่าเยี่ยม หมู่…

Home / NEWS / พนังกั้นน้ำในร้อยเอ็ดรับมวลน้ำไม่ไหวแตกไปแล้ว 3 จุด

ประเด็นน่าสนใจ

  • พนังกั้นน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด ลำยังรับมวลน้ำเหนือจากเขื่อนลำปาวไม่ไหว ส่งผลให้พนังกั้นน้ำรับมวลน้ำที่ไหลบ่า ทำพนังกั้นน้ำแตกไปแล้ว 3 จุด

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถานการณ์พายุฝนที่โหมกระหน่ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้มีปริมาณน้ำสะสมและ น้ำเหนือจากป่าดงแม่เผดอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดและ จากอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไหลลงมารวมที่ลำน้ำยัง จุดบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 5 บ้านท่าทางเกวียน 7 และบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลวังหลวง อเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจุดที่ระหว่างบ้านท่าโพธิ์ กับบ้านท่าเยี่ยม พนังแตกเป็น 2 จุด จุดแรกความกว้างประมาณ 15 เมตร จุดที่ 2 ประมาณ 7 เมตร ซึ่งได้ขาดเมื่อเวลา ประมาณเช้านี้ 05.30 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และจุดที่ 3 ที่ บ้านท่าเยี่ยม ได้แตกขาดเมื่อเวลา ประมาณ 09.30 น. นี้เอง

จากเหตุการณ์นี้ส่งผลเสียหายมวลน้ำกระจายท่วมบ้านเรือนราษฎร และนาข้าว คอกสัตว์ อย่างรวดเร็ว รวมนาข้าวหลายหมื่นไร่ ซึ่งทุกภาคส่วนได้รวมพลังจัดเวรยาม และบรรจุกระสอบทรายทำเป็นทำนบกั้นน้ำ ตลอดเวลาหลายวันทั้ง 24 ชั่วโมง ก็ยังไม่สามารถรองรับมวลน้ำมหาศาลได้ ซึ่งขณะนี้น้ำที่ไหลลงสู่ทุ่งนาและหมู่บ้านยังคงไหลแรงและไหลเชี่ยว ผู้สูงอายุ และเด็ก การสัญจรต้องระวังเป็นพิเศษ และชาวบ้านต้องคอยดูแลกัน

ขณะที่ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นาย อภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัย และระดมทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยเร่งด่วน

X