กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้ง การเมืองไทย

‘กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้ง’ แถลงการณ์การคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งได้อ่านแถลงการณ์การคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ที่ได้ย้ายการชุมนุม จากเดิมหน้าร้านแมคโดนัลด์ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่หน้าหอประชุมเล็กภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันนี้ (19 ม.ค. 62) ที่หน้าร้านอาหารเมธาวลัยศรแดง ใกล้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งได้อ่านแถลงการณ์การคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ที่ได้ย้ายการชุมนุมจากเดิมหน้าร้านแมคโดนัลด์ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่หน้าหอประชุมเล็กภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์…

Home / NEWS / ‘กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้ง’ แถลงการณ์การคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งได้อ่านแถลงการณ์การคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ที่ได้ย้ายการชุมนุม จากเดิมหน้าร้านแมคโดนัลด์ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่หน้าหอประชุมเล็กภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันนี้ (19 ม.ค. 62) ที่หน้าร้านอาหารเมธาวลัยศรแดง ใกล้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งได้อ่านแถลงการณ์การคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ที่ได้ย้ายการชุมนุมจากเดิมหน้าร้านแมคโดนัลด์ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่หน้าหอประชุมเล็กภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในช่วงเย็นของวันนี้แทน

โดยทางกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมาโดยตลอด ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลสมควรอันใด ที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะจัดชุมนุม ณ ขณะนี้ เพราะอาจนำไปสู่ปัจจัยแทรกซ้อนที่กระทบต่อการเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตามทางกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งจึงไม่เห็นเหตุผลสำคัญอะไร ที่กลุ่มคนอยากเลือตั้งจะเรียกร้องชุมนุมในตอนนี้ จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ขอให้ทุกฝ่ายยุติการชุมนุม เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ปัจจัยแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะกระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2. ขอให้ทุกฝ่ายอดทน รอคอยร่วมแรงร่วมใจจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติ อันเป็นเกียรติประวัติของคนไทยทั้งชาติ 3. ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือร่วมใจสามัคคีก่อนเลือกตั้ง คอยตรวจสอบและจับตาการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ทั้งนี้ทางกลุ่มฯไม่ต้องการเผชิญหน้า และจะไม่มีการเคลื่อนขบวนไปหากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง อันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งโดยเด็ดขาด จะปักหลักอยู่บริเวณนี้เท่านั้น แต่พร้อมพูดคุยด้วยเหตุด้วยผล หากทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมาหา ก็จะพูดคุยและสลายตัวไปทันที ขอยืนยันว่า ทางกลุ่มก็อยากให้มีการเลือกตั้งเช่นกัน หากกติกากฎหมายไม่เป็นไปตามที่วางกรอบไว้ การชุมนุมก็เป็นสิทธิ์ตามเสรีภาพ

X