บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กวันเงินเข้า ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ประจำเดือน ก.ค. 62

วันรับเงินต่างๆ สำหรับผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ประจำเดือน ก.ค. 62  พร้อมรายละเอียดเงื่อนไข มีดังนี้ 1 ก.ค. 62 เงินซื้อสินค้า 200-300 บาท ใช้รูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการ…

Home / NEWS / เช็กวันเงินเข้า ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ประจำเดือน ก.ค. 62

วันรับเงินต่างๆ สำหรับผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ประจำเดือน ก.ค. 62  พร้อมรายละเอียดเงื่อนไข มีดังนี้

1 ก.ค. 62

 • เงินซื้อสินค้า 200-300 บาท
 • ใช้รูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการ
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ไม่ได้
 • สำหรับทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี รับ 300 บาท รายได้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปีรับ 200 บาท)
 • วงเงินค่ารถโดยสาร รถเมล์ (ที่มีระบบ e-Ticket) รถไฟฟ้า BTS (บัตรHybrid, Emv.4.0Contactless) ใช้ได้เฉพาะเขต กทม. นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร 500 บาท
 • วงเงินค่ารถไฟ 500 บาท
 • วงเงินค่ารถ บขส. 500 บาท
 • ค่ารถใช้กดเงินสดไม่ได้ ไม่สามารถใช้แทนกันไม่ได้ เงินค่ารถที่เป็นส่วนต่างต้องออกเองทั้งหมด และไม่มีการทบยอด วิธีใช้คือนำบัตรสวัสดิการ+บัตรประชาชน ส่งให้จนท. ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

9 ก.ค. 62

 • เงินผู้พิการ 200 บาท
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มแจกวันที่ 9 ของเดือน แต่ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน

12 ก.ค. 62

 • เงินค่าเช่าบ้าน 400 บาท
 • ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และแจ้งว่าเช่าบ้าน/ไร้บ้าน
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการ

18 ก.ค. 62

 • เงินค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินค่าไฟไม่เกิน 230 ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กดเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 100 หรือ 230 บาท (ตามบิลจริงค่าน้ำ/ไฟ) หรือใช้รูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการ
 • เงินที่เข้าในเดือนนี้คือบิลของเดือน มิ.ย.
 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับการประปาและการไฟฟ้าไว้เท่านั้น

21 ก.ค. 62

 • เงินค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท ต่อคน จ่ายครั้งเดียว
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่เข้าร่วมโครงการ
 • สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในเดือนนั้นๆ เท่านั้น

มาตรการที่สิ้นสุดในเดือน ก.ค. 62 นี้ (จ่ายงวดสุดท้าย มิ.ย. 62)

 • เงินฝึกอาชีพ
 • เงินช่วยเหลือค่ายังชีพผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการลงทะเบียนรอบใหม่นั้นคาดว่าจะเป็นภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคมนี้

X