คดีจำนำข้าว

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ ‘ยิ่งลักษณ์’ ไม่ต้องชดใช้เงิน 3.5 หมื่นล้าน คดีจำนำข้าว

ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีที่ 'ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร' ขอให้ ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3 หมื่น 5 พันล้านบาท

Home / NEWS / ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ ‘ยิ่งลักษณ์’ ไม่ต้องชดใช้เงิน 3.5 หมื่นล้าน คดีจำนำข้าว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีที่ ‘ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ ขอให้ ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3 หมื่น 5 พันล้านบาท
  • จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ และประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
  • ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ชี้เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (2 เม.ย.64) ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ขอให้ ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3 หมื่น 5 พันล้านบาท จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ และประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

โดยศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ชี้เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลเห็นว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันระงับยับยั้งความเสียหายแล้ว และการทุจริตเกิดจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ไม่ใช่เกิดจากมติ ครม. และไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระทำทางละเมิด จนจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง เพิกถอนคำสั่งประกาศต่างๆ ที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ เพื่อขายทอดตลาด

X