นักท่องเที่ยว วีซ่า ไต้หวัน

ไต้หวัน ต่ออายุ ‘ฟรีวีซ่า’ ให้คนไทยถึง 31 ก.ค.63

ไต้หวันประกาศต่ออายุ ‘ฟรีวีซ่า’ ให้นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 ถึง 31 ก.ค.63 โดยอยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน…

Home / NEWS / ไต้หวัน ต่ออายุ ‘ฟรีวีซ่า’ ให้คนไทยถึง 31 ก.ค.63

ไต้หวันประกาศต่ออายุ ‘ฟรีวีซ่า’ ให้นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 ถึง 31 ก.ค.63 โดยอยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ประกาศต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 โดยอยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน
 โดยระบุว่า ตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าแก่ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในปี 2559 เป็นต้นมา

นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้มาท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปีที่แล้วก็มียอดจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเป้าหมายมากเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 13.61% แสดงให้เห็นว่านโยบายฟรีวีซ่าดังกล่าวเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน

ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่จากภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและสายการบิน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 จากสถิติเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2562 พบว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน 140,925 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25%

โดยในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวไต้หวันมากถึง 42,283 คน คาดการณ์ว่าตลาดนักท่องเที่ยวไทยยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
 อย่างไรก็ตามมาตรการฟรีวีซ่าก็เป็นช่องทางให้คนไทยจำนวนหนึ่งฉวยโอกาสไปค้าบริการทางเพศและค้าแรงงานผิดกฎหมาย

ทำให้รัฐบาลไต้หวันลดเวลาในการอยู่ในไต้หวันจากเดิม 30 วัน เหลือ 14 วันตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา
 จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า ในปี 2560 มีการตรวจพบและจับกุมหญิงไทยที่อาศัยมาตรการฟรีวีซ่า ค้าบริการในไต้หวันรวม 309 ราย มากว่าปี 2559 ที่มีจำนวน 18 ราย และปี 2558 ที่ตรวจพบ 3 ราย 17 เท่า และ 103 เท่า

X