ประมง ราคาสินค้าประมง สินค้าประมง

พาณิชย์ยัน ดูแลสินค้าประมงใกล้ชิด เหตุราคาหด เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • สินค้าประมงและสินค้าประมงแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้ให้ประเทศมากถึงกว่า 185,000 ล้านบาทต่อปี
  • ประเด็นราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ ทางกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะชะลอตัว ทำให้ภาพรวมสินค้าหลายๆ ตัวรวมถึงสินค้าประมง ชะลอตัวไปด้วย เศรษฐกิจไม่ได้ชะลอเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ชะลอตัวทั้งโลก ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออำนาจการซื้อของผู้บริโภค
  • ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าสินค้าประมงถูกกฎหมายที่ไม่ใช่สินค้า IUU เข้ามาในไทย จะส่งผลกระทบต่อราคาสัตว์น้ำ ดังนั้นหากพบเบาะแสผู้ลักลอบสินค้าประมงควรแจ้งกระทรวงพาณิชย์

ช่วงเดือนที่ผ่านมา ประเด็นเกี่ยวกับสินค้าประมงได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการที่ราคาสินค้าสัตว์น้ำลดลง เนื่องจากอาจมีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในไทยและชาวประมงพาณิชย์ และชาวประมงพาณิชย์ได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากมาตรการแก้ไขปัญหา IUU ของภาครัฐ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  จึงได้ร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขายส่งสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 โดยมีทั้งสินค้าของไทยและสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 3 ก.ค. 2562 นางสาวชุติมา เปิดเผยว่า สินค้าประมงและสินค้าประมงแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้ให้ประเทศมากถึงกว่า 185,000 ล้านบาทต่อปี โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าทูน่ากระป๋องและปลาซาร์ดีนแปรรูป อันดับ 1 ของโลก

ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป ไทยมีความจำเป็นต้องปรับแก้กฎหมายและมาตรการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ไทยสามารถส่งสินค้าไปขายยังประเทศต่างๆ ได้

ในขณะนี้ ประเทศไทยได้หลุดใบเหลืองแล้ว แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยที่จะเกิดความยั่งยืนแล้ว ยังส่งเสริมให้ภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทยดีขึ้นและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าให้แก่อุตสาหกรรมประมงของไทยอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดสินค้าประมงได้มากขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกได้มากขึ้น

จากกรณีที่ได้มีการพูดถึงประเด็นราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด พบว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะชะลอตัว ทำให้ภาพรวมสินค้าหลายๆ ตัวรวมถึงสินค้าประมง ชะลอตัวไปด้วย

จะเห็นได้จาก ตัวเลข GDP ที่เติบโตลดลง จาก 3.8% ในปี 2560 เหลือ 3.6% ในปี 2561 โดยเศรษฐกิจไม่ได้ชะลอเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ชะลอตัวทั้งโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออำนาจการซื้อของผู้บริโภค ทำให้ราคาของสินค้าเกษตรหลายๆ ชนิดในท้องตลาดปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าพบว่า สัตว์น้ำที่มีการนำเข้าปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำในกลุ่มวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปเพื่อการส่งออกและเป็นวัตถุดิบในภัตตาคาร เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ปลาเทราต์ ปลาค็อด เป็นต้น

ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศ จึงไม่กระทบกับราคาสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย โดยสินค้ากลุ่มดังกล่าวประเทศไทยได้เปิดการค้าเสรี ส่งผลให้ไม่มีภาษีนำเข้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมประมงส่งออกของไทย ในส่วนของปลาหมึก พบว่ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากตัวเลขทางสถิติจะไม่ได้ส่งสัญญาณว่ามีการนำเข้าสูงมากผิดปกติ แต่ขอให้มั่นใจได้ว่า กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการรองรับหากมีการนำเข้าสินค้าประมงถูกกฎหมายที่ไม่ใช่สินค้า IUU เข้ามาในไทยสูงมากผิดปกติจนส่งผลกระทบต่อราคาสัตว์น้ำในประเทศ กรมการค้าต่างประเทศสามารถกำกับดูแลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
         

1. หากมีการนำเข้าสินค้าประมงมาในลักษณะที่เป็นการทุ่มตลาด ผู้ประกอบการในประเทศสามารถรวมกลุ่มกันนำเสนอข้อมูลให้เห็นว่า การทุ่มตลาดนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีรายละเอียดกำหนดใน พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 หรือ
         

2. หากมีข้อมูลทางสถิติแสดงว่า มีการทะลักของสินค้าประมงเข้ามาในปริมาณมากและรวดเร็ว ผู้ประกอบการที่เสียหายต้องรวมกลุ่มมายื่นข้อมูลที่แสดงว่ามีการทะลักเข้ามาแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย   อย่างร้ายแรง จึงจะใช้มาตรการปกป้องเพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้ พ.ร.บ. มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ได้

หากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าประมง IUU เข้าในประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานความมั่นคงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าประมงของไทย
         

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบสินค้าประมง สามารถแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1169


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

รัฐบาลยันแก้ปัญหา IUU ถูกทางแล้ว แนะ ‘พรรคอนาคตใหม่’ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบ

รัฐบาลยันแก้ปัญหา IUU ถูกทางแล้ว แนะ ‘พรรคอนาคตใหม่’ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบ

รัฐบาลยืนยันแก้ไขปัญหา IUU ถูกทางแล้ว แนะ หน.พรรคอนาคตใหม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเสวนารับฟังปัญหาชาวประมงที่ตลาดมหาชัยมั่นคง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร…

รัฐบาลยัน! พ.ร.ก.ประมง เป็นผลดีต่อประเทศ ติงกลุ่มการเมืองเสนอยกเลิกบางมาตรา

รัฐบาลยัน! พ.ร.ก.ประมง เป็นผลดีต่อประเทศ ติงกลุ่มการเมืองเสนอยกเลิกบางมาตรา

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประมงที่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 โดยเสนอให้แก้ไข พ.ร.ก.ประมง…

ชาวประมงชัยนาทเฮ! น้ำหลากปลาเพียบจับขายวันละ 1,000 บาท

ชาวประมงชัยนาทเฮ! น้ำหลากปลาเพียบจับขายวันละ 1,000 บาท

ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวคือเฉลี่ยวันละ 800-1,000 บาท หลัวสถานการณ์น้ำหลากใน จ.ชัยนาท วันที่ 2 ต.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าบานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา…

X