vat ขึ้นภาษี วิษณุ เครืองาม

‘วิษณุ’ แจง ปชช.ไม่ต้องตกใจ ย้ำยังไม่มีการปรับขึ้นภาษี

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม วิษณุ เครืองาม ยืนยันว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้และไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย

Home / NEWS / ‘วิษณุ’ แจง ปชช.ไม่ต้องตกใจ ย้ำยังไม่มีการปรับขึ้นภาษี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • วิษณุ เครืองาม ยืนยันว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้และไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย
  • ชี้หากจะมีการจัดเก็บภาษีนั้น ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาและชี้แจง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยืนยันว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้และไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ซึ่งหากจะมีการจัดเก็บภาษีนั้น ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาและชี้แจง

โดยการจะปรับขึ้นภาษีต้องดูจังหวะเวลา เพราะจากเดิมเคยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 และปรับลดเหลือร้อยละ 7 มานานแล้ว แต่เมื่อมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้น ก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี จึงต้องชะลอไว้ก่อน


ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์

X