การเมือง ดุสิตโพล เลือกตั้ง

ดุสิตโพล เผย คนส่วนใหญ่ผิดหวังหลังเลือกตั้ง

ดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกผิดหวังหลังการเลือกตั้ง เพราะการเมืองมีความวุ่นวาย และสถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่องที่ประชาชน สมหวัง หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ร้อยละ 42.67 ระบุ…

Home / NEWS / ดุสิตโพล เผย คนส่วนใหญ่ผิดหวังหลังเลือกตั้ง

ดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกผิดหวังหลังการเลือกตั้ง เพราะการเมืองมีความวุ่นวาย และสถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่องที่ประชาชน สมหวัง หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ร้อยละ 42.67 ระบุ ประชาชน คนรุ่นใหม่ตื่นตัว ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น // รองลงมา ร้อยละ 38.00 ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย // ร้อยละ 21.33 ผู้สมัครที่เลือกชนะเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ชอบได้ ส.ส.หลายคน

ส่วนเรื่องที่ประชาชนรู้สึกผิดหวัง หลังการเลือกตั้งนั้น ประชาชนร้อยละ 54.75 ระบุ ปัญหาการทำงานของ กกต. การเลือกตั้งไม่โปร่งใส ประกาศผลล่าช้า // ร้อยละ 30.68 ยังคงขัดแย้ง แตกแยก ถึงจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองได้

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงบทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ประชาชนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป ร้อยละ 43.63 ระบุว่า ต้องมีระบบตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส // ร้อยละ 33.05 ระบุว่า การทำหน้าที่ของ กกต.ต้องเป็นกลาง ตรวจสอบได้ // ขณะที่ร้อยละ 17.41 ระบุว่า ควรมีการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า จัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการจัดโผ ครม. เพื่อจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้ ประชาชน ร้อยละ 60.52 มองว่า การเมืองไทยด้านต่างๆ แย่ลง มีความวุ่นวายทางการเมือง // ร้อยละ 57.92 มองว่าด้านความมั่นคงทางการเมือง อายุรัฐบาลแย่ลง // ร้อยละ 47.96 มองว่าการทำงานเพื่อประชาชนของรัฐบาลแย่ลง // และร้อยละ 43.85 มองว่าการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแย่ลง ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 42.69 มองว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากลืมในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ คือ การแบ่งโควต้า แย่งชิงตำแหน่งกันเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ถึงร้อยละ 43.39

X