รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อ

‘ศักดิ์สยาม’ พร้อมประชาชน ร่วมทดลองนั่ง ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ’ศักดิ์สยาม’ พร้อมประชาชน ร่วมทดลองนั่ง ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’ เช็คความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะชานเมืองที่ทันสมัยที่สุด
  • เปิดบริการเต็มรูปแบบปลายปี 64 นี้
  • ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชันจำนวน 13 สถานี

วันนี้ ( 26 มี.ค. 64 ) ที่ สถานีกลางบางซื่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง

โดยทดลองนั่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ – สถานีรังสิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีรังสิต และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สถานีตลิ่งชัน โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำชมโครงการฯ

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวว่า สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เชื่อมต่อทุกระบบราง รองรับการเดินทางทุกรูปแบบมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลกในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์ สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตามแผนดำเนินงานการรถไฟฯ จะสามารถเปิดบริการให้ประชาชนทดลองใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ดังนั้น วันนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวงคมนาคมจะลงมาตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ

พร้อมกันนี้ได้เชิญประชาชนบางส่วนเข้ามาร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งของรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อยอดให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้รวมถึงการเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองและระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ อาทิ รถสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร บขส. รถแท็กซี่ อีกด้วย

ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชันจำนวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้าสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์

สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ งานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสำหรับพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้

นอกจากมีคณะผู้บริหารแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมทดลองเดินรถเสมือนจริงและสามารถชมความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อได้ คือ ชั้นที่ 1 พื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรางในกรุงเทพฯ ชั้นที่ 2 ชานชาลา ประกอบด้วย รถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 ชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และชานชาลารถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศและทางราง

ทั้งนี้ยังมีไฮไลท์ของงานคือการนำเทคโนโลยี 5Gมาใช้ ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ตอบโต้ได้หลายภาษาให้บริการข้อมูลการเดินทางนำทางในสถานี แนะนำสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวแก่ผู้โดยสาร รวมถึงรักษาความปลอดภัยภายในสถานี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย พร้อมส่งสัญญาณแบบ Realtime ที่มีระบบตรวจจับคนเดินล้ำเส้นเหลือง และระบบวิเคราะห์ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ

ตลอดจนแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการให้บริการ Automation Wheelchair รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพนับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริง ตอบโจทย์การให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัย พร้อมรองรับการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของไทยและอาเซียน

โดยหลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อ ไปยังสถานีรังสิตและสถานีตลิ่งชัน เพื่อดูความพร้อมของระบบและตรวจสอบแนวทางการเชื่อมต่อสถานีรถไฟรังสิตกับโครงข่ายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้บริการในช่วงที่เปิดให้บริการได้มากที่สุด


ภาพ : วิชาญ โพธิ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (27 ม.ค. 65)

สถานีกลางบางซื่อ เปิดฉีควัคซีนโควิดเข็ม 2 – ตัวเลือกวัคซีน 4 ชนิด

สถานีกลางบางซื่อ เปิดฉีควัคซีนโควิดเข็ม 2 – ตัวเลือกวัคซีน 4 ชนิด

CVC กลางบางซื่อ แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดวอร์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ชนิดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้แก่ (Pfizer / Moderna / AstraZeneca / Sinovac)

วิธีเดินทางไป ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

วิธีเดินทางไป ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ การเดินทาง วิธีการเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ “สถานีกลางบางซื่อ”

สถานีกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลักเป็น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

สถานีกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลักเป็น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศปรับชนิดวัคซีนหลัก เข็มที่ 1, 2, 3 เป็น ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา

สถานีกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนสูตร ‘แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์’

สถานีกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนสูตร ‘แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์’

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสถานีกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ 'แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์'

วันที่สองวอล์กอินฉีด ‘ไฟเซอร์’ ให้กับกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา

วันที่สองวอล์กอินฉีด ‘ไฟเซอร์’ ให้กับกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา

จะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา หรือยังไม่ได้เคยได้รับวัคซีนจากสถานศึกษาใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พ.ย.64

เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 รอบเดือน พ.ย.64 ลงทะเบียน 28 ต.ค.นี้

เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 รอบเดือน พ.ย.64 ลงทะเบียน 28 ต.ค.นี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน Booster dose เข็มที่ 3 (AstraZeneca) รอบเดือนพ.ย.64 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม (สูตร SS)

ทำแผน!! แก๊งงาบหัวคิว โควตาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

ทำแผน!! แก๊งงาบหัวคิว โควตาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

ทำแผน! แก๊งงาบหัวคิวโควตาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ พบเหยื่อเสียหายกว่า 7 ล้านบาท

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม

X