รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อ

‘ศักดิ์สยาม’ พร้อมประชาชน ร่วมทดลองนั่ง ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ’ศักดิ์สยาม’ พร้อมประชาชน ร่วมทดลองนั่ง ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’ เช็คความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะชานเมืองที่ทันสมัยที่สุด
  • เปิดบริการเต็มรูปแบบปลายปี 64 นี้
  • ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชันจำนวน 13 สถานี

วันนี้ ( 26 มี.ค. 64 ) ที่ สถานีกลางบางซื่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง

โดยทดลองนั่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ – สถานีรังสิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีรังสิต และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สถานีตลิ่งชัน โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำชมโครงการฯ

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวว่า สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เชื่อมต่อทุกระบบราง รองรับการเดินทางทุกรูปแบบมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลกในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์ สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตามแผนดำเนินงานการรถไฟฯ จะสามารถเปิดบริการให้ประชาชนทดลองใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ดังนั้น วันนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวงคมนาคมจะลงมาตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ

พร้อมกันนี้ได้เชิญประชาชนบางส่วนเข้ามาร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งของรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อยอดให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้รวมถึงการเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองและระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ อาทิ รถสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร บขส. รถแท็กซี่ อีกด้วย

ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชันจำนวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้าสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์

สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ งานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสำหรับพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้

นอกจากมีคณะผู้บริหารแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมทดลองเดินรถเสมือนจริงและสามารถชมความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อได้ คือ ชั้นที่ 1 พื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรางในกรุงเทพฯ ชั้นที่ 2 ชานชาลา ประกอบด้วย รถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 ชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และชานชาลารถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศและทางราง

ทั้งนี้ยังมีไฮไลท์ของงานคือการนำเทคโนโลยี 5Gมาใช้ ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ตอบโต้ได้หลายภาษาให้บริการข้อมูลการเดินทางนำทางในสถานี แนะนำสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวแก่ผู้โดยสาร รวมถึงรักษาความปลอดภัยภายในสถานี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย พร้อมส่งสัญญาณแบบ Realtime ที่มีระบบตรวจจับคนเดินล้ำเส้นเหลือง และระบบวิเคราะห์ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ

ตลอดจนแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการให้บริการ Automation Wheelchair รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพนับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริง ตอบโจทย์การให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัย พร้อมรองรับการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของไทยและอาเซียน

โดยหลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อ ไปยังสถานีรังสิตและสถานีตลิ่งชัน เพื่อดูความพร้อมของระบบและตรวจสอบแนวทางการเชื่อมต่อสถานีรถไฟรังสิตกับโครงข่ายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้บริการในช่วงที่เปิดให้บริการได้มากที่สุด


ภาพ : วิชาญ โพธิ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ทำแผน!! แก๊งงาบหัวคิว โควตาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

ทำแผน!! แก๊งงาบหัวคิว โควตาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

ทำแผน! แก๊งงาบหัวคิวโควตาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ พบเหยื่อเสียหายกว่า 7 ล้านบาท

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม

จัดระเบียบใหม่!  “สถานีกลางบางซื่อ” ปรับแผนลดความแออัด

จัดระเบียบใหม่! “สถานีกลางบางซื่อ” ปรับแผนลดความแออัด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จัดระเบียบใหม่ให้ประชาชนยืนตามจุด ทำให้คล่องตัวมากขึ้น ไม่มีการยืนรอคิวกันด้วยความแออัด

สถานีกลางบางซื่อ ปรับแผนการเข้ารับวัคซีน ลดความเเออัด

สถานีกลางบางซื่อ ปรับแผนการเข้ารับวัคซีน ลดความเเออัด

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่านสามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุด เปิดบริการ ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

วอล์กอินวันแรก 3 กลุ่มเสี่ยง พร้อม 7 โรคเสี่ยง แน่นบางซื่อ

วอล์กอินวันแรก 3 กลุ่มเสี่ยง พร้อม 7 โรคเสี่ยง แน่นบางซื่อ

บรรยากาศประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีน COVID-19 ในช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

“ศักดิ์สยาม” ตรวจความพร้อม “รถไฟฟ้าสายสีแดง” เปิดทดลอง ก.ค.นี้

“ศักดิ์สยาม” ตรวจความพร้อม “รถไฟฟ้าสายสีแดง” เปิดทดลอง ก.ค.นี้

"ศักดิ์สยาม" ตรวจความพร้อม "รถไฟฟ้าสายสีแดง" เปิดทดลอง ก.ค.นี้ จี้ ร.ฟ.ท.หาข้อสรุปสายสีแดง ภายใน 7 วัน ตั้งเป้าปิดหัวลำโพง พ.ย.นี้

เตรียมติดตั้ง ‘นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙’ หน้าโดม สถานีกลางบางซื่อ

เตรียมติดตั้ง ‘นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙’ หน้าโดม สถานีกลางบางซื่อ

ที่ โครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เตรียมนำโครงสร้าง ‘นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙’ เพื่อติดตั้งที่หน้าโดมของสถานนีกลางบางซื่อ ภายหลังวานนี้ (23 ต.ค.62) เจ้าหน้าที่ได้ทำการทดสอบระบบเดินเข็มนาฬิกา โดย ‘นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙’ ที่เตรียมติดตั้งหน้าโดมสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้…

ยกขึ้นแล้ว “นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙” หน้าโดมสถานีกลางบางซื่อ แลนด์มาร์ค​ใหม่

ยกขึ้นแล้ว “นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙” หน้าโดมสถานีกลางบางซื่อ แลนด์มาร์ค​ใหม่

วันนี้ ที่โครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่นำรถเครนยก ‘นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙’ เพื่อติดตั้งหน้าโดมของสถานนีกลางบางซื่อ ซึ่ง ‘นาฬิกาหน้าปัดเลข ๙’ ที่ติดตั้งหน้าโดมสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ ผลิตโดยบริษัท Electric Time Company,…