กรมควบคุมมลพิษ ฝุ่นละออง PM2.5

เตรียมรับมือ! กรมควบคุมมลพิษ คาดพรุ่งนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อาจเพิ่มสูงขึ้น

กรมควบคุมมลพิษรายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 15.00 น.จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 2กม./ชม.…

Home / NEWS / เตรียมรับมือ! กรมควบคุมมลพิษ คาดพรุ่งนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อาจเพิ่มสูงขึ้น

กรมควบคุมมลพิษรายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 15.00 น.จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 2กม./ชม. ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 20 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

ทั้งนี้ จากคำแนะนำของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจาก 12.00 น. มากนัก โดยข้อมูลจาก สถานีวัดคุณภาพอากาศของ คพ.และกทม. บริเวณ พื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 6 สถานี

ขณะที่พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 9 สถานี (เนื่องจาก การขัดข้องของระบบไฟฟ้าที่ กทม. ทำให้ไม่สามารถรายงานข้อมูลของ กทม.ได้ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข)

โดยคาดการณ์ว่า ในวันพรุ่งนี้จากการพยากรณ์และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา “การลอยตัวของ อากาศจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ลมยังเบา มีมวลอากาศสะสมอยู่มาก” ส่งผลทำให้ ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเพิ่มสูงขึ้น
X