นาที รัชกิจปราการ ป.ป.ช. ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ศาลสั่งจำคุก ‘นาที’ 1เดือน พ้นสภาพ ส.ส. กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

[อัพเดต] ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้นางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง…

Home / NEWS / ศาลสั่งจำคุก ‘นาที’ 1เดือน พ้นสภาพ ส.ส. กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดี ป.ป.ช. ยื่นฟ้องนางนาที กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
  • นางนาที ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่าไม่แสดงรายการทรัพย์สินได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหนี้สินของคู่สมรส
  • ศาลมีคำพิพากษาให้นางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท

[อัพเดต]

ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้นางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง คือจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท

แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยมีโทษมาก่อนจึงตัดสินให้รอลงอาญา 1 ปีและปรับ 4,000 บาท พร้อมทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปี 2556 ทำให้นางนาที พ้นจากความเป็น ส.ส. ทันที


ศาลนัดพิจารณาคดี ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง ‘นาที’ กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

วันนี้ (9 ก.ค.62) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องนางนาที รัชกิจปราการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่เมื่อครั้งที่พ้นจากตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเนื่องจากยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

โดยนางนาที ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า นางนาทีไม่แสดงรายการทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของตนเอง ที่จังหวัดพัทลุง 2 แปลง, หนี้สินของนายพิพัฒน์ (คู่สมรส) และหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น รวมมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่แสดงจำนวน 95,039,949 บาท