ส.ส.พลังประชารัฐ อ่างเก็บน้ำแม่มอก

ส.ส.พลังประชารัฐ จี้แก้ปัญหา เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก

คัดลอก URL แล้ว

ส.ส.พลังประชารัฐ จี้ อธิบดีกรมชล แก้ปัญหา เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก หลังพื้นที่เกษตรกรรม สุโขทัย 3 แสนกว่าไร่ประสบภัยแล้ง เกษตรกร 16,316 ครัวเรือนเดือดร้อนหนัก

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่หอประชุมทีโอที แจ้งวัฒนะ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มสามมิตร กล่าวหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า เนื่องด้วย จ.สุโขทัย ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนมาก

โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ศรีสำโรง อ.ทุ่งเสลี่ยม และ อ.บ้านด่านลานหอย ในฤดูฝนบางปีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้แทนภาคเกษตร ได้เสนอขอให้กรมชลประทาน พิจารณาโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอก ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง

เพื่อให้สามารถกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภพ จะสงผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรจำนวน 16,316 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 310,000 ไร่ ในพื้นที่ 5อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้

1.อ.ทุ่งเสลี่ยม ได้แก ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล 2. อ.สวรรคโลก ได้แก่ ต.เมืองบางขลัง 3.อ.ศรีสำโรง ได้แก่ ต.นาขุนไกร ต.ราวต้นจันทน์ 4. อ.บ้านด่านลานหอยได้แก่ ต.ตลิ่งซัน ต.บ้านด่านลานหอย ต.วังน้ำขาว 5. อ.เมืองได้แก่ ต.วังทองแดง

จึงขอเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต่อสภาผู้แทนราษฎร ฝากไปยัง ท่านทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X