คณะรัฐมนตรี ครม.ประยุทธ์2 รัฐบาลประยุทธ์2 รัฐมนตรี

เปรียบเทียบรายชื่อ คณะรัฐมนตรีชุดที่ 59-62

ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น (อ่านต่อ : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 แล้ว) วันนี้ทาง MThai…

Home / NEWS / เปรียบเทียบรายชื่อ คณะรัฐมนตรีชุดที่ 59-62

ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น (อ่านต่อ : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 แล้ว)

วันนี้ทาง MThai ได้รวบรวมข้อมูลของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะรัฐมนตรีไทย ชุดคณะรัฐมนตรีที่ 59 (20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554) รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 (9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ 2 คณะรัฐมนตรีคณะที่ 62 (10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน) ว่าหน้าคาของคณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ครม.ประยุทธ์ 62 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา คนที่ 2 พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต และคนที่ 3 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายกิตกิรัตน์ ณ ระนอง คนที่ 2 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และคนที่ 3 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นางพรทิวา นาคาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต คนที่ 2 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และคนที่ 3 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายโสภณ ซารัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายอนุทิน ชาญวีรกูล
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายวิทยา บุรณศิริ และคนที่ 2 นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : คนที่ 1 นาววิทยา แก้วภราดัย และคนที่ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายอุตตม สาวนายน
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล และคนที่ 2 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายกรณ๊์ จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ คนที่ 2 อารักษ์ ชลธาร์นนท์
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายดอน ปรมัตถ์วินัย
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : นายสุรพงษ์ โตจิจักษณ์ชัยกุล
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายกษิต ภิรมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 พล.ต.อ.ระชา พรหมนอก และคนที่ 2 นายชัยเกษม นิติสิริ
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายชุมพล ศิลปอาชา และคนที่ 2 นายสมศักย์ ภูริศรีศักดิ์
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายชุมพล ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ครม.ประยุทธ์ 62 : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ แะคนที่ 2 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายณัฏฐ ทีปสุสรรณ
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล คนที่ 2 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช คนที่ 3 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา และคนที่ 4 นายจตุรนต์ ฉายแสง
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : คนที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายธีระ วงศ์สมุทร และคนที่ 2 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายธีระ วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ครม.ประยุทธ์ 62 : ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ และคนที่ 2 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : คนที่ 1 นายไพฑูรย์ แก้วทอง และคนที่ 2 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายอิทธิพล คุณปลื้ม
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายสุกุมล คุณปลื้ม และคนที่ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : คนที่ 1 นายธีระ สลักเพชร และคนที่ 2 นายนิพิฏ อินทรสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล และคนที่ 2 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : คนที่ 1 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายจุติ ไกรฤกษ์
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายสันติ พร้อมพัตน์ และคนที่ 2 นางปวีณา หงสกุล
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : คนที่ 1 นายวิฑูรย์ นามบุตร และคนที่ 2 นายอิสสระ สมชัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายวราวุธ ศิลปอาชา
ครม.ยิ่งลักษณ์ 60 : คนที่ 1 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข และคนที่ 2 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
ครม.อภิสิทธิ์ 59 : นายสุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ครม.ประยุทธ์ 62 : นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

X