บ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าการเคหะฯ โครงการบ้านเช่าการเคหะฯ

การเคหะเปิดโครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 / เดือน

คัดลอก URL แล้ว

การเคหะเปิดโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้จัดทำโครงการบ้านเช่าการเคหะฯ ในราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทงต่อเดือน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และเริ่มต้นแล้วจำนวน 2 โครงการคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย

โครงการบ้านเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ โดยมีการแบ่งพื้นที่ในโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการทำการเกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์ เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผู้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการพัฒนาโครงการที่เลือกตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

อัตราค่าเช่าบ้านเคหะสุขประชา

 • ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 30 ตร.ม.
 • กลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 30 ตร.ม.
 • กลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 40 ตร.ม.
 • กลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 50 ตร.ม.

….

คุณสมบัติ ผู้จองบ้านเคหะสุขประชา

 • ประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
 • เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การไล่รื้อเวนคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
 • บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ

เปิดจองแล้ว 2 โครงการ

สำหรับโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ ได้แก่

 • โครงการจังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 4)
 • โครงการจังหวัดปทุมธานี (ลำลูกกาคลอง 12)
 • โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)
 • โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)
 • โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง)
 • โครงการจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)
 • โครงการจังหวัดระยอง (ทับมา)
 • โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)
 • โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วังน้อย)
 • โครงการจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง)
 • โครงการจังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดนครปฐม (ธรรมศาลา)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดนราธิวาส (เมือง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดกำแพงเพชร (พรานกระต่าย)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสระบุรี (ห้วยบง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสระบุรี (แก่งคอย)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสระบุรี (หนองปลาหมอ)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปากพูน)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดเพชรบูรณ์ (เมือง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ 2)

โดยสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนความสนใจได้ที่ เว็บไซต์การเคหะ

เงื่อนไขบ้านเคหะสุขประชา

 • ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา – Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
 • กรณีผู้จองสิทธิกรณีเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ
 • ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย ** ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยและพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม
 • ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
 • ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละ โครงการ ทั้งนี้ค่าเช่าและค่าบริหารส่วนกลาง ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินมัดจำการเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ จัดเก็บตามความเหมาะสม

*ระยะเวลาทำสัญญาปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
*การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

เปิดจอง ‘บ้านเคหะสุขประชา’ 572 หลัง นำร่องที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง

เปิดจอง ‘บ้านเคหะสุขประชา’ 572 หลัง นำร่องที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง

เปิดให้จองโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” 572 หลัง นำร่องที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง