บ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าการเคหะฯ โครงการบ้านเช่าการเคหะฯ

การเคหะเปิดโครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 / เดือน

คัดลอก URL แล้ว

การเคหะเปิดโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้จัดทำโครงการบ้านเช่าการเคหะฯ ในราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทงต่อเดือน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และเริ่มต้นแล้วจำนวน 2 โครงการคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย

โครงการบ้านเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ โดยมีการแบ่งพื้นที่ในโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการทำการเกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์ เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผู้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการพัฒนาโครงการที่เลือกตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

อัตราค่าเช่าบ้านเคหะสุขประชา

 • ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 30 ตร.ม.
 • กลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 30 ตร.ม.
 • กลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 40 ตร.ม.
 • กลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน ขนาดพื้นที่บ้าน 50 ตร.ม.

….

คุณสมบัติ ผู้จองบ้านเคหะสุขประชา

 • ประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
 • เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การไล่รื้อเวนคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
 • บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ

เปิดจองแล้ว 2 โครงการ

สำหรับโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ ได้แก่

 • โครงการจังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 4)
 • โครงการจังหวัดปทุมธานี (ลำลูกกาคลอง 12)
 • โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)
 • โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)
 • โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง)
 • โครงการจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)
 • โครงการจังหวัดระยอง (ทับมา)
 • โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)
 • โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วังน้อย)
 • โครงการจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง)
 • โครงการจังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดนครปฐม (ธรรมศาลา)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดนราธิวาส (เมือง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดกำแพงเพชร (พรานกระต่าย)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสระบุรี (ห้วยบง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสระบุรี (แก่งคอย)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสระบุรี (หนองปลาหมอ)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปากพูน)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดเพชรบูรณ์ (เมือง)
 • โครงการบ้านเคหะสุขประชาจังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ 2)

โดยสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนความสนใจได้ที่ เว็บไซต์การเคหะ

เงื่อนไขบ้านเคหะสุขประชา

 • ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา – Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
 • กรณีผู้จองสิทธิกรณีเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ
 • ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย ** ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยและพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม
 • ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
 • ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละ โครงการ ทั้งนี้ค่าเช่าและค่าบริหารส่วนกลาง ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินมัดจำการเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ จัดเก็บตามความเหมาะสม

*ระยะเวลาทำสัญญาปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
*การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

การเคหะฯ เปิดจองบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

การเคหะฯ เปิดจองบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

เปิดจอง ‘บ้านเคหะสุขประชา’ 572 หลัง นำร่องที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง

เปิดจอง ‘บ้านเคหะสุขประชา’ 572 หลัง นำร่องที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง

เปิดให้จองโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” 572 หลัง นำร่องที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง

X