กองทัพบก กองทัพเมียนมา ส่งเสบียง

กองทัพบก ยืนยัน!! ไม่ได้ส่งเสบียงให้กองทัพเมียนมา

ก่อนหน้ากระแสโซเชียลมีการนำเสนอเรื่องราวการค้าขายในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ว่าเป็นการส่งเสบียงทางทหารหรือไม่

Home / NEWS / กองทัพบก ยืนยัน!! ไม่ได้ส่งเสบียงให้กองทัพเมียนมา

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้ากระแสโซเชียลมีการนำเสนอเรื่องราวการค้าขายในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ว่าเป็นการส่งเสบียงทางทหารหรือไม่
  • ทางกองทัพ ยืนยันไม่ได้ส่งเสบียงให้กองทัพเมียนมา พร้อมระบุเป็นการค้าขายตามปกติ ภายใต้กฎหมายและขั้นตอนศุลกากร
  • พร้อมแนะสื่อควรนำเสนอข่าวสารด้วยความระมัดระวัง ไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏภาพในเพจและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการค้าขายในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา มีการวิจารณ์ให้เข้าใจผิดว่าเป็นการส่งเสบียงทางทหารนั้น

ปัจจุบันผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดน สามารถค้าขายขนส่งสินค้าข้ามแดนได้ตามระเบียบและกฎหมายตามความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการค้าขายสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโดยตรง กองทัพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปดำเนินเรื่องเหล่านี้ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปิดกั้นการค้าขายชายแดน หากดำเนินการในกรอบของกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนของศุลกากร

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนของประเทศเพื่อนบ้าน การนำเสนอข่าวสารด้วยความระมัดระวัง ไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และก้าวล่วงกิจการภายในของประเทศอื่น เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะถ้าข้อมูลนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะอาจจะสร้างผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนชาวไทยได้

X