ผลสำรวจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรี

ซูเปอร์โพล เผยประชาชนเชื่อมั่น ‘บิ๊กตู่’ ร้อยละ 73.8

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด ตอบได้เพียงคนเดียว พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 73.8 เชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายนพดล กรรณิกา…

Home / NEWS / ซูเปอร์โพล เผยประชาชนเชื่อมั่น ‘บิ๊กตู่’ ร้อยละ 73.8

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด ตอบได้เพียงคนเดียว พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 73.8 เชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด ตอบได้เพียงคนเดียว พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 73.8 เชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมา อันดับที่ 2 ร้อยละ 7.1 เชื่อมั่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ อันดับที่ 3 ร้อยละ 4.8 เชื่อมั่น นายวิษณุ เครืองาม อันดับที่ 4 ร้อยละ 3.6 เชื่อมั่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล อันดับที่ 5 ร้อยละ 3.2 เชื่อมั่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ ร้อยละ 83.3 ให้เร่งทำ นโยบายประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์ พืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา กิโลละ 60 บาท ข้าวไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 10,000 บาท รองลงมาคือ ร้อยละ 74.2 ระบุ จบปริญญาตรีรับขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน ของพรรคพลังประชารัฐ

โดยประชาชนยังเสนอให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการเห็นในนโยบายรัฐบาลเพิ่มเติมอีก พบว่า ร้อยละ 61.5 ระบุค่าครองชีพสูง รองลงมาคือ ร้อยละ 55.2 ระบุ ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 51.4 ระบุ ความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 49.1 ระบุ ความไม่ปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ หวาดกลัวแม้ข้ามทางม้าลาย

นอกจากนั้น ประชาชนที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.1 ต้องการเอาผิดพรรคการเมืองตามกฎหมาย ถ้าไม่ทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 7.9 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นได้ว่า หลังจากมีความชัดเจนในการตั้งรัฐบาลและได้คณะรัฐมนตรี ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สูงขึ้นในระดับที่มากพอต่อการทำงานได้ระยะหนึ่งแต่ให้เวลาพิสูจน์ผลงานไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น จึง “ไม่มีเวลาฮันนีมูน” ที่คณะรัฐมนตรีจะเสียเวลาไปกับการฉลองตำแหน่งเพราะประชาชนส่วนใหญ่กำลังทุกข์และเดือดร้อน ทำมาหากินขัดสน

X