ข่าวสดวันนี้ คณะรัฐมนตรี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เผยวันแล้ว ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ 16 ก.ค.นี้

หลังจากที่เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาแล้วนั้น วันนี้ (14 ก.ค. 2562) ได้มีรายงานเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี…

Home / NEWS / เผยวันแล้ว ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ 16 ก.ค.นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักเลขาฯ ครม. ส่งหนังสือถึง รัฐมนตรีใหม่ เข้าถวายสัตย์ฯ 16 ก.ค. นี้
  • ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เวลา 18.00 น.
  • ขอรัฐมนตรีใหม่ถึงทำเนียบ ก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทาง

หลังจากที่เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาแล้วนั้น

วันนี้ (14 ก.ค. 2562) ได้มีรายงานเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดวันให้คณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว โดยกำหนดให้วันที่ 16 ก.ค. ที่จะถึงนี้เป็นการจัดพิธีดังกล่าว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ซึ่งเรื่องราวดังกล่าว ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงนามโดยนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ ให้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าพิธีสำคัญดังกล่าว และเผยกำหนดการรวมถึงขั้นตอนของพิธี โดยระบุว่า

ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี บัดนี้ ได้พระราชทานราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 16 ก.ค.2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดรถยนต์โดยสารตู้ เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยจะออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี