กระทรวงการต่างประเทศ พาสปอร์ต 10 ปี หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

กต. เตรียมใช้ ‘พาสปอร์ต 10 ปี’ เก็บข้อมูลผ่านม่านตา

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 โดยระบุว่า ผู้ชนะการประมูล อยู่ระหว่างวางระบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเดิม อาทิ ย่นระยะเวลาการยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 นาที…

Home / NEWS / กต. เตรียมใช้ ‘พาสปอร์ต 10 ปี’ เก็บข้อมูลผ่านม่านตา

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3
  • ย่นระยะเวลาการยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 นาที จากเดิมอยู่ที่ไม่เกิน 20 นาที
  • เพิ่มจุดให้บริการหนังสือเป็น 500 จุด จาก 319 จุด เพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทางเป็น 10 ปี

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 โดยระบุว่า ผู้ชนะการประมูล อยู่ระหว่างวางระบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเดิม อาทิ ย่นระยะเวลาการยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 นาที จากเดิมอยู่ที่ไม่เกิน 20 นาที เพิ่มจุดให้บริการหนังสือเป็น 500 จุด จาก 319 จุด เปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง หรือจุดให้บริการเพิ่มเติมได้อีก 15 แห่ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้มีระยะเวลาที่ผลิตหนังสือเดินทางจะเร็วขึ้น เป็น 1 วันทำการ จากเดิม 2 วันทำการ เพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทางเป็น 10 ปี เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หากแสดงเจตจำนง ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อย แต่ยังสามารถเลือกอายุการใช้งาน 5 ปีได้ ส่วนราคาหนังสือเดินทางทั้ง 2 ช่วงอายุการใช้งาน ยังอยู่ระหว่างการกำหนดตามต้นทุนและความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการเก็บข้อมูลชีวมาตร ด้วยข้อมูลม่านตา จากเดิมมีเพียงลายนิ้วมือ เพื่อตรวจเอกลักษณ์บุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยยืนยันว่า หนังสือเดินทางแบบใหม่ คาดว่าจะเริ่มผลิตและใช้งานได้ช่วงกลางปี2563 ซึ่งจะช่วยป้องกันการปลอมแปลง และมีมาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนด