ประชุม ส.ว. พรเพชร วิชิตชลชัย ส.ว.

ประธานวุฒิสภา แจงประชุม ส.ว. บางตา เพราะมีกว่า 600 ที่นั่ง

ประธานวุฒิสภา แจงหลังมีกระแสโซเชียลวิจารณ์ภาพการเข้าประชุมของ ส.ว. บางตา ย้ำ มีมาตรการชัดเกี่ยวกับการประชุม แต่ห้องดูว่างเพราะมีกว่า 600 ที่นั่ง ขณะ ส.ว. มีเพียง 250 คน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร…

Home / NEWS / ประธานวุฒิสภา แจงประชุม ส.ว. บางตา เพราะมีกว่า 600 ที่นั่ง

ประธานวุฒิสภา แจงหลังมีกระแสโซเชียลวิจารณ์ภาพการเข้าประชุมของ ส.ว. บางตา ย้ำ มีมาตรการชัดเกี่ยวกับการประชุม แต่ห้องดูว่างเพราะมีกว่า 600 ที่นั่ง ขณะ ส.ว. มีเพียง 250 คน

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาหารือต่อที่ประชุม เกี่ยวกับประเด็นที่มีการเผยแพร่ภาพห้องประชุมวุฒิสภาที่มีสมาชิกเข้าประชุมบางตา

ซึ่งต่อมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ซึ่งนายวันชัยเห็นว่าต้องชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง และกระบวนการการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา เพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด

โดยประธานวุฒิสภา ได้ชี้แจงว่า ห้องประชุมชั่วคราวมีที่นั่งกว่า 600 ที่นั่ง แต่สมาชิกวุฒิสภามีเพียง 250 คน จึงอาจทำให้ที่นั่งว่างเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาก็มีการทำหน้าที่กรรมาธิการด้วย ซึ่งในกรณีจำเป็นก็อาจจะต้องประชุมกันในวันประชุมวุฒิสภาคู่กันไป และในช่วงการประชุมอาจมีการผลัดเปลี่ยนไปรับประทานอาหารเพื่อไม่ให้การทำงานหรือการประชุมหยุดชะงัก

พร้อมระบุว่า ได้วางมาตรการสำหรับการประชุมอย่างชัดเจน เช่น การลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภามีหลายประเภทแต่สมาชิกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและต้องชี้แจงได้ว่าลาไปทำภารกิจใด มิเช่นนั้นจะมีผลต่อสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงได้มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสมาชิก เพื่อบอกตัวเลขขององค์ประชุม และแจ้งเตือนให้เข้าประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม ตนได้เคยชี้แจงกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปแล้ว ว่าการทำงานของสภาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องประชุมเพียงหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น แต่หลักการสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐสภาทั่วโลกคือ งานจะประสบผลสำเร็จได้อยู่ที่การทำงานของกรรมาธิการด้วย จึงเห็นว่าบางครั้งการพาดพิงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความไม่เข้าใจ แต่ทั้งนี้ ขอฝากให้สมาชิกทุกคนระมัดระวัง และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

X