ตักบาตร ตักบาตรดอกไม้

พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรดอกไม้ สืบสานประเพณีเก่าแก่ของไทย

วันนี้ ( 17 ก.ค. 62 ) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ และ ถนนเฟื่องนคร พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก…

Home / NEWS / พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรดอกไม้ สืบสานประเพณีเก่าแก่ของไทย

วันนี้ ( 17 ก.ค. 62 ) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ และ ถนนเฟื่องนคร พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้นำดอกไม้สด อาทิ ดอกกุหลาบ มะลิ บานไม่รู้โรย ดอกรัก ใบเตยหอม มาร่วมกันใส่บาตรดอกไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาบริเวณกำแพงวัด โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรร่วมรับบิณฑบาตทั้งสิ้น 64 รูป

ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้นำดอกไม้หลากหลายชนิดมาร่วมตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เป็นบรรยากาศ ที่ความสวยงาม ของศาสนสถานที่สำคัญ พระอารามหลวง ในช่วงวันสำคญทางพระพุทธาศาสนา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามประเพณีและวัฒนธรรมไทย และสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวลเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

ซึ่งประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาอย่างยาวนาน ชาวพุทธที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ต่างรู้สึกอิ่มใจ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะทำบุญทัช่วงโอกาสสำคัญ และยังปลูกฝังให้ลูกหลานเข้าถึงพุทธศาสนา และมองว่าปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็เข้าพึงพระพุทธศาสนามาขึ้นโดยเฉพาะในยุคครัชกาลที่10 ที่พระองค์ ส่งเสริมพระพุธศานา เป็นยุคเรืองของศานา

อย่างไรก็ตามทางวัดได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกรุงเทพมหานคร​ จะนำดอกไม้ที่ใส่บาตร ไปคัดแยกและอบแห้งเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหอมบุหงารำไป สำหรับเป็นของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อความประทับใจและเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด