การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข่าวสดวันนี้

กฟภ เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ ว่าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ ลดอุบัติเหตุจากสายสื่ิอสารที่ไม่เป็นระเบียบและชำรุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและเอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย โดยเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ กฟภ จะปฏิบัติการ รื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาใน…

Home / NEWS / กฟภ เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ

ประเด็นน่าสนใจ

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ
  • จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ ลดอุบัติเหตุจากสายสื่ิอสารที่ไม่เป็นระเบียบและชำรุด
  • กฟภ ชี้ว่าโครงการนี้เป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและเอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ภาพประกอบข่าว

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ ว่าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ ลดอุบัติเหตุจากสายสื่ิอสารที่ไม่เป็นระเบียบและชำรุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและเอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

โดยเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ กฟภ จะปฏิบัติการ รื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2563

ภาพประกอบข่าว

พร้อมกันนี้ กฟภ .ได้ขอความร่วมมือประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพบเห็นสายหย่อนยาน กีดขวางการจราจร หรืออุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าชำรุด ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ ที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์ 1129 ตลอด 24 ชม

X