กองทัพไทย

ผบ.ทสส.ย้ำ! จุดยืนกองทัพยังเป็นเครื่องมือรัฐบาล พิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ วันนี้ (18 ก.ค.) ให้เหล่าทัพช่วยสนับสนุนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทด้านความมั่นคง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และขอให้กำลังพลมีความอดทน…

Home / NEWS / ผบ.ทสส.ย้ำ! จุดยืนกองทัพยังเป็นเครื่องมือรัฐบาล พิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ วันนี้ (18 ก.ค.) ให้เหล่าทัพช่วยสนับสนุนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทด้านความมั่นคง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และขอให้กำลังพลมีความอดทน หนักแน่น และอุทิศตนอย่างหนัก เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนและประเทศชาติขณะเดียวกัน

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้กำชับจุดยืนกองทัพ หลัง คสช.ยุติการทำหน้าที่ ว่า จุดยืนของกองทัพไม่เปลี่ยนแปลง กองทัพจะยังคงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพิทักษ์และปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ขอให้ทหารอดใจ รอบคอบ และคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล

X